Brytyjscy przedsiębiorcy wstrzymują plany inwestycyjne i rozwojowe

  • Połowa MŚP opóźnia inwestycje do czasu spadku stóp procentowych
  • Niepewność polityczna będzie jeszcze bardziej ograniczać wydatki inwestycyjne
  • Utrudniony dostęp do finansowania i presja w łańcuchu dostaw są poważnym wyzwaniem dla MŚP

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Bibby Financial Services w Wielkiej Brytanii wskazuje, że obawy dotyczące stóp procentowych i niepewność polityczna są głównymi czynnikami hamującymi inwestycje w długoterminowy rozwój biznesowy, niezbędny dla zdrowia gospodarki.

“W Polsce z uwagą przyglądamy się sytuacji brytyjskich przedsiębiorców. Wielka Brytania to jeden z najważniejszych polskich partnerów handlowych. Pomimo zawirowań związanych z Brexitem i pandemią, polski eksport wciąż ma potencjał do wzrostu na bardzo konkurencyjnym rynku brytyjskim. Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2023 roku wzrósł o 5 proc. w porównaniu z rokiem 2022. W efekcie Wielka Brytania znalazła się na 4. pozycji w polskim eksporcie (za Niemcami, Czechami i Francją) i zajęła 15. miejsce w polskim imporcie. Dlatego polscy przedsiębiorcy powinni interesować się sytuacją u swoich angielskich kontrahentów i odpowiednio dobierać strategie negocjacyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o terminy płatności” – mówi Tomasz Kukulski, prezes Bibby Financial Services w Polsce.

Sytuacja przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii

Dane z badania nastrojów małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii „SME Confidence Tracker” za pierwszy kwartał 2024 roku, pokazują, że ponad połowa (53 proc.) tych firm zwleka z podejmowaniem większych inwestycji, oczekując na spadek stóp procentowych. 43 proc. firm czeka na wyniki kolejnych wyborów powszechnych.

Optymizm na horyzoncie

Mimo tych obaw, wyniki badania wykazują pewien optymizm co do nadchodzącego kwartału, co jest zgodne z danymi makroekonomicznymi wskazującymi na poprawę sytuacji w Wielkiej Brytanii. Większość badanych MŚP (61 proc.) przewiduje wzrost sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, w porównaniu z zaledwie 54 proc. w pierwszym kwartale 2023 roku.

Mimo wyzwań, które przed nami stawiał ubiegły rok, zaufanie wśród 5,6 miliona brytyjskich MŚP powraca. Jednakże wysokie stopy procentowe, które utrzymują się od czasu kryzysu finansowego, oraz nadchodzące wybory powszechne przyczyniają się do zastoju inwestycji wśród tych przedsiębiorstw, co ostatecznie hamuje wzrost gospodarczy. Dlatego też, choć najnowsze dane dotyczące PKB dają pewne nadzieje dla gospodarki, konieczne jest podejmowanie dodatkowych działań w celu pobudzenia niezbędnych inwestycji na krótką metę” – powiedział Derek Ryan, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services w Wielkiej Brytanii.

Trudności w dostępie do finansowania

Zaniechanie wydatków inwestycyjnych może wynikać z niepewnego otoczenia kredytowego dla małych i średnich przedsiębiorstw: ponad połowa badanych (53 proc.) twierdzi, że obecnie dostęp do finansowania jest trudniejszy w porównaniu z sześcioma miesiącami wcześniej, a 61 proc. MŚP zauważa, że kredytodawcy ograniczyli dostępność środków w ostatnich miesiącach.

Płynność finansowa pod presją

Trudności w pozyskaniu finansowania to nie jedyny powód zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstw. Presję potęguje fakt, że klienci opóźniają lub w ogóle nie regulują płatności. Dwie trzecie badanych firm (68 proc.) uważa, że klientom zajmuje teraz więcej czasu uregulowanie całości faktur w porównaniu z poprzednim rokiem. Tymczasem niemal jedna trzecia (30 proc.) ma problem z niespłaconymi należnościami z powodu braku płatności od klientów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tej sytuacji ważnym wsparciem dla przedsiębiorstw okazuje się finansowanie sprzedaży, czyli faktoring.

Polityka wpływa na biznes

Siedem na dziesięć brytyjskich MŚP uznaje wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy za jedne z trzech najważniejszych kwestii przed nadchodzącymi wyborami powszechnymi. Prawie dwie trzecie uważa, że kluczowym czynnikiem jest wsparcie zwycięskiej partii dla długoterminowego rozwoju biznesu.

Rząd nie osiągnął jeszcze celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc., ale liderzy biznesu widzą już światełko w tunelu. Biorąc pod uwagę, że MŚP stanowią 99,2 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, ich obecne niepewności i ograniczone możliwości inwestycyjne mają szerszy wpływ na ożywienie gospodarcze w kraju. Dla rządu pytanie teraz brzmi, jak zapewnić MŚP niezbędne wsparcie i pewność co do długoterminowych perspektyw gospodarki, aby mogły odważnie inwestować już teraz, przyczyniając się do wzrostu” – podsumowuje Derek Ryan.

Polscy przedsiębiorcy mają więcej powodów do optymizmu

Sytuacja polskich MŚP wydaje się być zdecydowanie lepsza niż na rynku brytyjskim. Z analizy w ramach „Szybkiego monitoringu NPB” za I kwartał 2024 r. wynika, że ankietowane przedsiębiorstwa oczekują dalszej poprawy koniunktury, za główny czynnik wzrostu uważają zaś popyt krajowy. Badane przez NBP firmy nadal wskazywały na niewielkie zapotrzebowanie na finansowanie kredytem bankowym. Jednocześnie jakość obsługi kredytu przez przedsiębiorstwa, a także jego dostępność, pozostają wysokie. Jedynie niewielka część firm wskazuje niedostateczną dostępność finansowania bankowego jako barierę ograniczającą ich aktywność inwestycyjną.

 

Author

  • Bibby Financial Services

    Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm. Bibby Financial Services od 40 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group.