Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski.

Łączna kwota środków, które zostały przeznaczone dla polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.  

 Program jest ogólnopolski i dotyczy firm zarejestrowanych na terytorium RP.

Nawet do 100% dofinansowania dla MŚP!

Na co można przeznaczyć środki:

  • otwarcie nowych kierunków eksportu: udziału w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych
  • realizację inwestycji: zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych
  • adaptację do zmian rynkowych: doradztwo, szkolenia i dalsze inwestycje
  • zwrot kosztów poniesionych od 01.01.2020 r.

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego.

Szczegółowe informacje nt. Programu Re_Open UK znajdą Państwo na stronie: https://reopen.biz/.

Pobierz broszurę informacyjną.

Author