Farma wiatrowa Kostomłoty została oddana do użytku w październiku 2022 roku. Jako inżynier kontraktu, Bilfinger Tebodin ma przyjemność poinformować, że współpracując przy projekcie, zajmował się ogólnym zarządzaniem projektem, koordynacją i nadzorem technicznym tego nowego, zrównoważonego źródła energii w południowo – zachodniej Polsce.

Inwestycję zrealizowała Polenergia – największa polska prywatna grupa energetyczna. Działając w krajach Europy Środkowej, firma wspiera przechodzenie na czyste i odnawialne źródła energii. Bilfinger Tebodin pełnił funkcję inżyniera kontraktu w zakresie realizacji robót, koordynując również prace Generalnego Wykonawcy na budowie.

Informacje o projekcie

Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2021 r., a zakończyła w październiku 2022 r. otrzymaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Farmy wiatrowe są już w pełni operacyjne. Bilfinger Tebodin pełnił funkcję inżyniera właściciela, zapewniając całościowe zarządzanie projektem, koordynację i nadzór techniczny, w tym nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji i usługi doradztwa technicznego.
Do farmy wiatrowej Kostomłoty inżynierowie wykorzystali turbiny typu V136 – 3 MW firmy Vestas. Inwestycja składa się z dziewięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy 27 MW. Są to jedne z najnowocześniejszych i jednocześnie największych turbin wiatrowych w Polsce.

Dzięki wieloletniej współpracy z Polenergią z sukcesem zrealizowaliśmy wspólnie kilka projektów, w tym szereg innych farm wiatrowych, elektrownię na biomasę i elektrownie słoneczne.

Specyfika projektów wiatrowych

W przypadku projektów energetyki wiatrowej liczy się dobre podłączenie mediów w celu zapewnienia efektywnego transferu energii. Bilfinger Tebodin uczestniczył w weryfikacji poprawności przygotowania szczegółowych projektów rozplanowania fundamentów dziewięciu turbin wiatrowych oraz całego układu dróg wewnętrznych z placami montażowymi i zjazdami z dróg gminnych i powiatowych.
Chociaż projekty farm wiatrowych są zazwyczaj typowe, każdy przypadek jest wyjątkowy ze względu na lokalizację, pojemność i wielkość. Tylko precyzyjne zarządzanie i doświadczony zespół mogą pomóc w pokonywaniu wyzwań, które nieuchronnie się pojawiają. Cieszymy się, że możemy ponownie z sukcesem współpracować z Polenergią i brać udział w budowie nowego zielonego źródła energii” – mówi Katarzyna Pracka, Project

Manager w Bilfinger Tebodin.

Boom na farmy wiatrowe rozpoczął się w Polsce w 2007 roku. Liczne projekty rozpoczęły się do 2015 r., kiedy zmiany w przepisach ograniczyły budowę nowych farm wiatrowych. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz korzyści, jakie przynoszą one środowisku i lokalnym społecznościom, takie zielone projekty jak farma wiatrowa Kostomłoty są znaczące i użyteczne teraz i w przyszłości.

Szacowana roczna produkcja czystej i zielonej energii wyniesie 87 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 43,5 tys. gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Gminy Kostomłoty i gmin ościennych w całości mogliby być zasilani czystą energią wiatrową. Inwestycja w Kostomłoty realnie zmienia polski rynek energetyczny i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na zielonych źródłach energii” – dodaje Tomasz Brzeski, Project Manager w Polenergia.

Author