Trwający od ponad dekady spór o definicję budowli na potrzeby podatku od nieruchomości budził ogromne kontrowersje, a ostatni, przełomowy wyrok TK to początek drogi do wprowadzenia nowej definicji, która pozwoli ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię.

Z perspektywy podatnika ważniejsze jest jednak to, że orzeczenie Trybunału po pierwsze otwiera drogę do wznowienia zakończonych już postępowań. I to zarówno tych podatkowych, jak i sądowoadministracyjnych.

A po drugie i najważniejsze. Lipcowy wyrok TK może być podstawą do składania wniosków o zwrot nadpłaty podatku, zapłaconego na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.

Dlatego warto już dziś dokonać audytu i zweryfikować czy podatek od nieruchomości zapłacony w ostatnich latach nie był odprowadzany nienależnie. I czy w związku z tym nie przysługuje Wam jego zwrot.

Sprawę tę opisują Jakub Dittmer i Jan Janukowicz w najnowszym wydaniu Tax Focus https://www.kochanski.pl/podatek-od-nieruchomosci-bedzie-nowa-definicja-budowli-i-podstawa-do-wniosku-o-zwrot-podatku/

Author