JLL opublikował raport ESG za 2022 r., podsumowujący postępy w realizacji kluczowego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju,  jakim jest przekształcenie przestrzeni zajmowanych przez firmę w budynki o zerowej emisji dwutlenku węgla. Lider doradztwa na rynku nieruchomości   realizuje tym samym zobowiązania w ramach  polityki World GBC Net Zero Carbon Buildings Commitment 2030. JLL informuje również, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia kluczowych celów w zakresie różnorodności.

Najważniejsze wnioski zawarte w raporcie ESG JLL 2022 to:

  • Zmniejszenie emisji o 34 proc. w biurach zajmowanych przez JLL, według założeń World GBC Net Zero Carbon Buildings Commitment 2030, co stanowi wyjście ponad planowaną ścieżkę redukcji emisji,
  • 29 proc. energii elektrycznej w globalnym portfolio JLL było dostarczane lub pozyskiwane ze źródeł odnawialnych,
  • Uzyskanie certyfikatów zielonych budynków w 54 proc. biur JLL, co stanowi wzrost o 9 proc. W porównaniu z 2021 r.
  • Osiągnięcie 37 proc. obecności kobiet na dwóch najwyższych szczeblach zarządzania JLL,
  • Przeznaczenie 2,24 mld USD na wydatki u zróżnicowanych dostawców i małych firm na całym świecie.

„Z ogromną  satysfakcją ogłaszamy znaczące postępy w realizacji naszych zobowiązań w obszarze ESG w minionym roku. Tak imponujące wyniki w zakresie realizacji naszego globalnego planu zrównoważonego rozwoju, są rezultatem solidnych fundamentów na których opieramy nasze ambitne cele długoterminowe.”  – podkreśla Savvas Savva, CFO JLL Polska & CEE.

„Realizowane przez nas inicjatywy mają istotny wpływ nie tylko na sektor nieruchomości, wykraczają one poza nasze portfolio i działalność biznesową” – komentuje Jakub Frejlich, Director, Strategic Consulting ESG, JLL Polska – „Budynki odpowiadają za ponad 60% ogólnej emisji w miastach, szybka i skuteczna dekarbonizacja ma kluczowe znaczenie dla przyszłości miast, naszego kraju i całej planety.” – dodaje.

Dynamicznie zachodzące zmiany zarówno klimatyczne, jak i społeczne przekładają się na wymóg wdrażania rozwiązań ESG, nie tylko ze względu na regulacje, lecz przede wszystkim oczekiwania pracowników, klientów, akcjonariuszy i instytucji finansowych, które dużo chętniej finansują „zielone” inwestycje. Rozwiązania proponowane przez JLL, obejmują swoim zasięgiem całościową realizację założeń ESG, multidyscyplinarnie rozwijając każdy z jej elementów. Rekomendowane procesy uwzględniają zarówno kwestie strategiczne, jak również schodzą na poziom ich praktycznej realizacji, czego przykładem są np. projekty dostosowania wnętrz biura do aktualnych potrzeb klienta i jego współpracowników. Planując, a następnie realizując tego typu zlecenie, JLL tworzy kompletną, przyjazną środowisku, ergonomiczną przestrzeń stanowiącą system wsparcia, zgodnie z zasadami wellbeingu i D&I.

Firma skupia wiele swoich działań wokół wszystkich aspektów ESG. Poza działania ukierunkowanymi na zmniejszenie emisyjności na szczególną uwagę zasługują działania firmy w zakresie realizacji inicjatyw z zakresu „social”. Przykładem działania w Polsce jest Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości organizowany przez JLL Polska, stanowiący przykład realizacji celów społecznych.

JLL Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości to organizowane od 2010 roku wydarzenie, które w duchu sportowej rywalizacji corocznie integruje w szczytnym celu wiodące firmy

działające na rynku nieruchomości komercyjnych. We współpracy z nimi, we wszystkich jedenastu edycjach turniej zebrał  ponad 4 milionów złotych, które zostały przekazane na wsparcie potrzebującym i zasiliły polskie organizacje charytatywne. W 2022 roku podczas wydarzenia udało się zgromadzić ponad 750 tysięcy złotych, które zasiliły zbiórkę Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Centrum Praw Kobiet. 12. JLL Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości odbędzie się 3 sierpnia w Warszawie. Środki zebrane podczas tegorocznej edycji turnieju zostaną przekazane na budowę trzeciego Domu Ronald McDonalda przy szpitalu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu, którego celem jest stworzenie komfortowych warunków mieszkaniowych dla rodzin hospitalizowanych dzieci.

JLL Polska podążając za globalną strategią firmy stale transformuje swój biznes z kierunku praktyk ESG. Działania firmy stanowią przykład skutecznego łączenia praktyk biznesowych z inicjatywami, które wspierają zmiany wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej.

JLL to pierwsza firma z branży nieruchomości na świecie, której cel w zakresie zerowego zużycia netto został zatwierdzony przez inicjatywę Science Based Targets. Pozycja lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju ma fundamentalne znaczenie dla celu JLL, jakim jest kształtowanie przyszłości nieruchomości dla lepszego świata oraz dla przyszłej długoterminowej strategii rozwoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie: jll.com/sustainability.