Międzynarodowa kancelaria CMS doradzała spółce Żabka Polska przy zawarciu trzech umów typu corporate Virtual Power Purchase Agreement (VPPA), czyli umów dotyczących wirtualnego zakupu (rozliczenia) energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta. Pierwszy kontrakt to długoterminowa umowa ze spółkami zarządzanymi przez Modus Asset Management, w ramach której wytwórca będzie dostarczał zieloną energię elektryczną, wytwarzaną przez grupę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 65 MW. Dwie kolejne umowy zawarte ze spółkami z grupy Qair obejmują wirtualną dostawę (rozliczenie) zielonej energii elektrycznej wytwarzanej przez lądową farmę wiatrową oraz przez elektrownię fotowoltaiczną. Kontrakt przewiduje dostawę blisko 1.7 TWh energii do 2038 roku.

Zespół kancelarii CMS wspierał Żabkę Polska w zakresie przygotowania, negocjacji oraz przy zawarciu wszystkich trzech umów cPPA. Przy negocjacjach doradzał zespół Energetyki i Infrastruktury pod kierownictwem Michała Andruszkiewicza, partnera i szefa poznańskiego biura kancelarii, oraz Łukasza Szatkowskiego (partnera), przy wsparciu i bezpośrednim prowadzeniu prac nad umowami przez Adama Kędziorę (senior associate) i Kacpra Stanosza (senior associate).

Umowy są kolejnym krokiem w wypełnieniu planu dekarbonizacji przez Grupę Żabka, który zakłada poprawę efektywności energetycznej sieci Żabka i dalszą redukcję emisji z zakresu trzeciego w sklepach franczyzowych.

Kancelaria CMS jest jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych na rynku OZE w Polsce – zarówno w zakresie transakcji M&A, prowadzenia procesu inwestycyjnego, jak i doradztwa regulacyjnego w sektorze energetycznym. Prawnicy CMS doradzali także przy negocjacji i zawieraniu jednych z pierwszych umów corporate PPA w Polsce, zarówno po stronie odbiorców, jak i wytwórców. Doradzają także przy projektach typu offshore realizowanych na Morzu Bałtyckim, przede wszystkim w zakresie kwestii związanych z budową podmorskich gazociągów, platform wiertniczych na morzu, jak również na rzecz spółek, planujących budowę morskich farm wiatrowych.

Dodatkowe informacje o CMS

CMS jest międzynarodową kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Kancelaria posiada 78 biur w 43 państwach na całym świecie, w ramach których usługi prawne świadczy ponad 5 000 prawników. CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce, gdzie działa blisko 30 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 200 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki.

Author

  • CMS

    CMS jest międzynarodową kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Kancelaria posiada ponad 80 biur w ponad 40 państwach na całym świecie, w ramach których usługi prawne świadczy ponad 5 000 prawników. CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce, gdzie działa blisko 30 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 200 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Więcej informacji dostępnych jest na stronie cms.law