Kryteria ESG, czyli środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego stają się coraz ważniejsze w ocenie firmy i jej wyników. Szczególnie według najmłodszych pokoleń – Y oraz Z. Jak wskazują dane CBRE, uważa tak odpowiednio 87 proc. i 94 proc. osób z tych grup. Przedsiębiorstwa najczęściej skupiają się na aspektach środowiskowych (environment), ale równie ważny jest komponent społeczny (social), czyli wpływ firmy na społeczeństwo i jej interesariuszy. Nie tylko poprawia wizerunek instytucji, ale ma także realny wpływ na jakość życia związanych z nią osób. Eksperci CBRE w cyklu poradnikowym „ESG w praktyce” wskazują przykłady działań w tym obszarze.

To, jak firma traktuje swoich pracowników i klientów, dba o środowisko, czy prowadzi prospołeczne działania, ma coraz większy wpływ na postrzeganie jej przez otoczenie. Mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo i firmy muszą dopasować się do wyznawanych przez nie wartości. Tylko w ten sposób utrzymają stabilną pozycję na rynku i będą budować prawdziwą więź ze swoimi interesariuszami, w tym z pracownikami, klientami, inwestorami. Stąd aspekt społeczny zrównoważonego rozwoju warto traktować na równi ze środowiskowym i korporacyjnym – mówi Marta Usielska, szefowa Działu Marketingu w Departamencie Property Management CBRE.

Obszar S (social) kryteriów zrównoważonego rozwoju ONZ, obejmujący społeczeństwo, odnosi się do zagadnień związanych z wyrównywaniem szans i ochroną praw człowieka, poprzez np. edukację na wysokim poziomie czy równość płci. W obszarze S dąży się również m.in. do zrównoważonych miast i społeczności oraz zmniejszenia nierówności w krajach oraz między nimi.

Przykłady działań ESG z obszaru społecznej odpowiedzialności

Firma. Realizacja celów w obszarze społecznej odpowiedzialności przez firmy może obejmować szereg działań. Najbardziej oczywiste to promowanie różnorodności, równości i integracji w miejscu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczać cele w tym zakresie oraz tworzyć ukierunkowane strategie rekrutacyjne, aby dotrzeć do szerszej puli kandydatów, zapewniając sobie bardziej zróżnicowany i zintegrowany zespół, np. kierując oferty do osób z niepełnosprawnościami. Kolejny krok to promowanie uczciwej płacy, świadczeń i bezpiecznych warunków pracy. Można wdrożyć m.in.  regularne oceny płac czy atrakcyjne szkolenia w zakresie BHP. Wdrażając takie działania, pracodawcy tworzą wspierający oraz zmotywowany zespół. To też sygnał zaangażowania i etycznych praktyk w biznesie.

Pracodawcy powinni też wspierać zdrowie fizyczne i psychiczne swoich pracowników, zachęcać do aktywności i działań poprawiających samopoczucie. Mogą to robić np. poprzez pakiety usług medycznych, zajęcia fitness czy warsztaty redukcji stresu. Przyda się również promocja zdrowej żywności, może być ona lokalna, co dodatkowo wspiera okoliczną społeczność. Tzw. „owocowe czwartki”, pozostają wartościowe, dając pracownikom dostęp do świeżych owoców i warzyw, ale warto również pomyśleć o cateringu od regionalnych dostawców.

Dostawcy. Etyczny łańcuch dostaw świadczy o zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Firmy powinny weryfikować swoich partnerów pod kątem m.in. przestrzegania praw pracowniczych, zarządzania środowiskiem i odpowiedzialnych praktyk zaopatrzeniowych. Przedsiębiorstwa mogą również zapewnić szkolenia lub zasoby, aby pomóc dostawcom poprawić ich własne cele w obszarze ESG.

Klienci. Angażowanie klientów i pozyskiwanie informacji zwrotnych pozwala firmom lepiej zrozumieć społeczny wpływ ich działalności oraz na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy. Ankieta, spotkanie stacjonarne lub zdalne, wartościowe webinary, social media – te kanały pozwalają być w kontakcie z osobami, które na co dzień korzystają z usług czy produktów danej firmy. To oni powinni wyznaczać wartości, którymi kieruje się firma.

Edukacja. Inwestowanie w edukację i programy rozwoju umiejętności to sytuacja, w której wygrywają obie strony. Pracownik korzystając z programów edukacyjnych w firmie zdobywa nową wiedzę, a firma zyskuje nowe kompetencje, których potrzebuje.

Dodatkowe. Instalacja wszelkich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami na terenie nieruchomości jest obecnie niezbędna. Firmy powinny „do i od wejścia” mieć czytelne ich oznakowanie. Warto też promować troskę o zdrowie i samopoczucie, w postaci np. spotkań stacjonarnych lub webinarów o żywieniu czy efektywnym odpoczynku.

Author

  • CBRE

    CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie. CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.