Od 25 listopada obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Trwają jednak prace ministerialne, które mogą uniemożliwić składanie tego rodzaju wniosków.

Zezwolenie na uproszczonych zasadach

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego lub później  w związku z wojną toczoną na terenie ich państwa, mogą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zezwolenie jest udzielane na okres 3 lat.

Zezwolenie to powinno być łatwe do uzyskania – wymagania, które należy spełnić, żeby je otrzymać są minimalne. Czas oczekiwania na jego wydanie – przynajmniej teoretycznie – powinien być krótszy niż w przypadku innego typu zezwoleń na pobyt.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o ww. zezwolenie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Pierwszym możliwym dniem złożenia wniosku będzie więc np. 25 listopada – dla osoby, która przyjechała do Polski 24 lutego, 26 listopada – dla osoby, która przyjechała do Polski 25 lutego itd.

Obywatel Ukrainy ma czas na złożenie wniosku do 24 sierpnia 2023 r.

Planowana likwidacja uproszczonego trybu uzyskania zezwolenia

Rząd pracuje nad zmianą Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Obecnie procedowany projekt przewiduje zlikwidowanie opisywanego zezwolenia. Zamiast tego obywatel Ukrainy będzie musiał złożyć wniosek o wydanie jednego z typów zezwoleń z Ustawy o cudzoziemcach. Takie zezwolenie jest trudniejsze do uzyskania, a procedura jego przyznawania będzie prawdopodobnie trwać znacznie dłużej. Dopiero jeżeli w trakcie postępowania zostanie stwierdzone, że obywatel Ukrainy nie spełnia przesłanek do wydania mu wnioskowanego zezwolenia, otrzyma on roczne zezwolenie na pobyt czasowy.

Projekt ustawy nie zacznie obowiązywać przed 25 listopada br. (znajduje się dopiero na etapie prac rządowych). Tym samym od 25 listopada możliwe będzie składanie wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na obecnie obowiązujących zasadach.

Komentarz

Od 25 listopada osoby uprawnione mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy zgodnie z obecnie obowiązującymi, uproszczonymi zasadami. Niestety, projektowane zmiany przepisów tworzą ryzyko, iż wniosek złożony w tym trybie zostanie nierozpoznany, a obywatele Ukrainy będą musieli złożyć nowe wnioski o wydanie “zwykłych” zezwoleń na podstawie Ustawy o cudzoziemcach. W związku z tym niezbędne będzie monitorowanie postępu prac legislacyjnych, tak by niezwłocznie zareagować w razie wejścia w życie zmian prawnych.

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.