Agnieszka Chrzanowska, Partner i Szef Sektora Media w kancelarii Kochański & Partners, została powołana do roli Publications Officer w ramach Komitetu Prawa Mediów (Media Law Committee) International Bar Association (IBA). Sukces jest tym większy, że stanowi pierwsze powołanie osoby z Polski na to wysokiej rangi stanowisko w strukturach IBA.

Agnieszce Chrzanowskiej została powierzona rola Publications Officer – to nowa funkcja utworzona w Komitecie Prawa Mediów IBA, największej organizacji prawniczej na świecie, działającej od 1947 r., do której przynależy obecnie ponad 80 tys. prawników z ponad 170 krajów. Skuteczna od stycznia br. nominacja na dwuletnią kadencję ugruntowuje silną pozycję Kancelarii Kochański & Partners i samej Agnieszki Chrzanowskiej jako jednego z czołowych i najwyżej cenionych praktyków prawa mediów.

Komitet Prawa Mediów IBA tworzy i koordynuje szeroki wachlarz projektów i działań, skupiając się na prawnych aspektach związanych z branżą mediów, ze szczególnym uwzględnieniem jej międzynarodowego charakteru. Koncentruje się na mediach tradycyjnych, ale równie uważnie przygląda się komunikacji internetowej, e-commerce i regularnie porusza w swoich działaniach temat nowych kierunków w technologii medialnej. Komitet zrzesza kilkuset najbardziej cenionych prawników-praktyków prawa medialnego z całego świata. Jako osoba odpowiedzialna za publikacje Agnieszka Chrzanowska będzie odpowiadać m.in. za koordynację publikacji IBA, których autorami są poszczególni członkowie Komitetu oraz organizację webinarów o tematyce mediowej.

Członkostwo w Komitecie jest dużym wyróżnieniem i uznaniem dorobku zawodowego Agnieszki Chrzanowskiej. Nowa rola będzie nie tylko wsparciem w rozwoju kierowanej przez nią Praktyki Sektora Mediów w Kochański & Partners, ale też w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, zgodnie z misją IBA polegającą na prowadzeniu działań wykraczających poza ramy krajowe, promującą potrzebę transgranicznego dialogu i współpracy.

„Cieszę się z możliwości współpracy z Komitetem Prawa Mediów i aktywnego udziału w jego pracach. Jestem pewna, że mój wkład w postaci znajomości lokalnych przepisów prawa będzie stanowił ważne uzupełnienie jego działań” – podkreśliła Agnieszka Chrzanowska.

Agnieszka Chrzanowska posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie prawa mediów. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie prawa prasowego, w szczególności wolności prasy, ochronie dóbr osobistych oraz ochronie wizerunku i marki. Jest współautorką wydanej w 2017 r. publikacji pt. „Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych” i autorką licznych artykułów poświęconych tej tematyce, m.in. rozdziału raportu nt. metaverse (do pobrania tutaj). Reprezentuje wielu znaczących klientów, w tym jedno z największych wydawnictw w Polsce – Ringier Axel Springer Polska – właściciela takich marek jak Forbes, Business Insider, Newsweek Polska i Onet. Przez lata z powodzeniem reprezentowała klientów w postępowaniach przed polskim Sądem Najwyższym, prowadząc precedensowe sprawy mające wpływ na zmiany w orzecznictwie i rozszerzenie granic wolności słowa, zwłaszcza w postępowaniach dotyczących osób publicznych. Reprezentowała również polskich dziennikarzy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zarówno prowadzona przez nią praktyka, jak i Agnieszka Chrzanowska indywidualnie, są rekomendowane w najbardziej prestiżowych rankingach prawniczych, w tym The Legal 500 2022 oraz Media Law International (MLI) 2022.

Author