Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2022 roku wyniosła 15,6 mld euro – to spadek o 79,2% w porównaniu do poprzedniego roku (75,0 mld euro). Rynki musiały stawić czoła rosnącej inflacji, agresywnym podwyżkom stóp procentowych, trwającej wojnie na Ukrainie i kryzysowi energetycznemu w Europie.  Powyższe czynniki bez wątpienia udzieliły się również polskiemu rynkowi. W efekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, rok 2022 to pierwszy okres w XXI wieku bez dopływu nowych emitentów na rynek główny (jedynymi debiutantami na rynku głównym były spółki, które zdecydowały się przenieść notowania z rynku NewConnect).

 Według danych PwC łączna wartość IPO w Europie w minionym roku wyniosła 15,6 mld euro i spadła o blisko 80% (o 59,4 mld euro) w porównaniu do roku 2021. Na europejskich parkietach zadebiutowały 102 spółki (wobec 422 w 2021 roku) i odnotowano jedną tzw. mega ofertę, czyli IPO, którego wartość przekracza 1 mld euro – Dr Ing hcF Porsche AG debiutująca na giełdzie we Frankfurcie. Oferta o wartości 9,1 mld euro* stanowiła 58,3% wartości wszystkich przeprowadzonych ofert pierwotnych na europejskich rynkach w 2022 roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się Var Energi ASA (oferta o wartości 0,8 mld euro na Oslo Børs) oraz Technoprobe SpA (debiut na włoskim parkiecie Borsa Italiana z ofertą na poziomie 0,7 mld euro).

Największym rynkiem w Europie pod względem wartości IPO w 2022 roku (dzięki mega ofercie Porsche AG) okazała się Deutsche Börse (łącznie 4 IPO o wartości 9,4 mld euro). Zaraz za nią uplasowała się Borsa Italiana (12 IPO o wartości 1,4 mld euro), a na kolejnym miejscu London Stock Exchange (17 IPO o wartości 1,1 mld euro).

„Znaczące spadki aktywności IPO w 2022 roku były obserwowane na wszystkich istotnych rynkach na kontynencie. Ale drugim wspólnym elementem europejskich giełd są rosnące “kolejki” potencjalnych emitentów, zdecydowanych na skorzystanie z najbliższego “okna IPO”. Prognozowany na drugą połowę 2023 r. powrót aktywności będzie z pewnością wiązał się z dużymi oczekiwaniami inwestorów co do fundamentów biznesowych i finansowych oraz jakości historii jaką potencjalni emitenci pokażą. Stąd odpowiednio wczesna i dobrze poprowadzona edukacja rynku oraz interakcja z potencjalnymi inwestorami  może okazać się kluczowym aspektem przygotowań do debiutu w pierwszym dostępnym oknie transakcyjnym”  – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Podsumowanie III kwartału 2022 roku na GPW w Warszawie

W 2022 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 16 IPO (wszystkie na nieregulowanym rynku NewConnect) wobec 44 w roku ubiegłym. Łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła 79,1 mln zł (17,3 mln euro), co oznacza spadek o 99,2% w porównaniu do poprzedniego roku, podczas którego łączna wartość IPO przekroczyła 9.313,3 mln zł.

Wśród 16 debiutów na warszawskim parkiecie, największym była oferta spółki Hipromine, będącej dostawcą białka pochodzącego z przemysłowej hodowli owadów; spółka pozyskała 36,8 mln zł (8,0 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółce z branży medycznej SDS Optic – oferta o wartości 11,0 mln zł (2,4 mln euro) oraz spółce Red Carpet Media Group produkującej i rozpowszechniającej programy telewizyjne o tematyce lifestyle i show biznes – oferta o wartości 4,5 mln zł (1,0 mln euro).

„Rok 2022 to oficjalnie rok bessy, braku debiutów na “dużym rynku” GPW i pytań jak będzie wyglądał rok 2023. Rodzime indeksy WIG i WIG20 skurczyły się odpowiednio o 18% i 22% – można powiedzieć, że „tylko tyle”, dzięki powrotowi lepszych nastrojów w czwartym kwartale. Obserwując nastroje rynkowe przeważa pogląd, że w pierwszej połowie roku 2023 nie ma jeszcze co liczyć na znaczące transakcje, natomiast druga połowa roku rysuje się nieco bardziej optymistycznie. Pamiętajmy jednak, że dopóki wciąż trwa wojna za naszą wschodnią granicą to będzie nam towarzyszyć niepewność. Stąd, wciąż trudno ocenić kiedy otworzy się okienko IPO, jak długo potrwa i na ile będzie korzystne. Niemniej, zakładając że taka szansa może pojawić się w drugiej połowie 2023 roku, potencjalni emitenci, tuż po tym jak zamkną sprawdzania finansowe za 2022 rok, powinni bez zwłoki planować przygotowanie danych za okresy śródroczne na wypadek gdyby pojawiła się realna szansa na uplasowanie oferty jesienią” – dodaje  Kamil Wardzyński, senior manager w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

  *Całkowita wartość oferty Porsche włączając opcję nadsubskrypcji.

 Aktywność na europejskim rynku IPO od 2018 roku*

Aktywność na polskim rynku IPO od 2012 roku

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2022.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.