Kochański & Partners, autorzy pierwszego w Polsce raportu o metaverse, 27 października br. opublikowali kontynuujący tę tematykę raport podatkowy. Najnowszy raport „Opodatkowanie kryptowalut, NFT i wyzwania w Metaverse”, to kompleksowy przegląd konsekwencji podatkowych zdarzeń i transakcji z wykorzystaniem kryptowalut i NFT. Publikacji raportu towarzyszyła jego prezentacja oraz debata ekspercka z udziałem przedstawicieli biznesu, praktyków rynku nowych technologii, którzy tematami krypto, NFT, Metaverse zajmują się na co dzień, oraz prawników – specjalistów cyfrowej ekonomii i podatków.

Uczestnicy dyskutowali o tym, co zrobić, by Polska zatrzymała i przyciągnęła podmioty działające na rynku kryptowalut i NFT.

Debatę ekspercką otworzył i poprowadził Łukasz Węgrzyn, partner i szef Praktyki Technologie Kochański & Partners, pomysłodawca i współautor pierwszego raportu o metaverse. W debacie wzięli udział Paweł Łaskarzewski, Serial Entrepreneur & Web3, Fintech and CBDC Expert, Łukasz Wenskowski, Prezes Zarządu RQ Wealth Management oraz dr Tomasz Smus, CEO & Founder Blockchain Alliance. Autorów raportu reprezentowała w dyskusji Agata Dziwisz-Moshe, partner i szef Praktyki Prawa Podatkowego, oraz Wojciech Śliż, counsel w Praktyce Prawa Podatkowego.

Aktualny stan polskiej legislacji generuje więcej pytań niż odpowiedzi. Jak przyznali eksperci Kochański & Partners, działalność w branży krypto i NFT związana jest z bardzo wieloma ryzykami. W takich warunkach trudno jest maksymalnie zabezpieczyć klientów i zapewnić ich, że właściwie wypełniają obowiązki podatkowe. W oczywisty sposób zniechęca to przedsiębiorców.

Podkreślono potrzebę dostosowania regulacji podatkowych do realiów technologicznych oraz stworzenia prostego i przejrzystego systemu podatkowego w zakresie prowadzenia działalności i dokonywania transakcji na rynku krypto i NFT, który umożliwi stosowanie się do przepisów podatkowych uczestnikom rynku o różnym poziomie doświadczenia biznesowego.

Poruszono też kwestie tego, co mogą i wręcz powinni zrobić uczestnicy rynku, aby doczekać przepisów podatkowych lepiej adresujących problemy i specyfikę obrotu kryptowalutami i NFT.

Uczestnicy debaty zgodnie zadeklarowali, że środowisko krypto i NFT musi wyłonić reprezentantów, których rolą będzie edukowanie i podnoszenie świadomości ustawodawcy w kwestiach dynamicznie rozwijającej się technologii.

„Ustawodawca nie ma dostatecznej wiedzy o transakcjach na nowych, technologicznych rynkach. Konsekwencją tego są nieprzemyślane przepisy, a jeszcze częściej kontrowersyjne ich interpretacje. To zdecydowanie zniechęca przedsiębiorców. Paradoksalnie jednak, porównując nasz system do innych legislacji – np. Niemiec, Wielkiej Brytanii czy USA – Polska nie zajmuje złej pozycji, a niektóre regulacje prawne są znacznie korzystniejsze niż regulacje w innych krajach.

Na razie więc na tym polu nie wypadamy źle. Choć niewątpliwie warto postulować znaczne uproszczenie przepisów dokonywane w dialogu pomiędzy biznesem a tymi, którzy tworzą regulacje. Pytanie jednak, czy faktycznie dojdzie do takiego dialogu” – zauważyła Agata Dziwisz-Moshe.

„Powinniśmy dążyć do tego, aby inwestorzy nie byli zmuszeni uciekać z Polski do kryptorajów podatkowych. Wprost przeciwnie – powinniśmy stworzyć system, który będzie ich zachęcał do pozostania w Polsce. Aby to osiągnąć konieczne jest stworzenie prostego, spójnego i zrozumiałego dla każdego przedsiębiorcy systemu opodatkowania rynku krypto i NFT. Niewątpliwie pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest podniesienie poziomu technologicznej wiedzy ustawodawcy, tak aby miał szansę zrozumieć głosy płynące z rynku i stał się równorzędnym partnerem do rozmów o konkretnych rozwiązaniach” – dodał Wojciech Śliż, Counsel, Kochański & Partners.

„Sytuację na rynku w dużej mierze determinowała niedojrzałość biznesów, rynek się wciąż buduje. Tymczasem w dyskusji o uregulowaniu rynku potrzeba partnerów o silnej, ugruntowanej pozycji. To już się zmienia, coraz więcej podmiotów działających w świecie wirtualnym chce zabierać głos w dyskursie publicznym. Zaczynamy rozumieć wagę tego, że na regulatora możemy wpływać, ważne, aby postulatów w zakresie prostej i transparentnej regulacji nie sformułować zbyt późno” – zauważył Łukasz Wenskowski.

„Potrzeba jasnych zasad jest bardzo wyraźna. Rynek dojrzewa i rośnie, a co za tym idzie – musimy wiedzieć jak implementować regulacje. To jednocześnie rynek cechujący się ogromnym entuzjazmem i potencjałem, często młodych, przedsiębiorczych, ambitnych ludzi, także programistów, którzy do Polski musieli przenieść się z Ukrainy, by się mogli dalej rozwijać. Taka sytuacja i okazja technologiczna, demograficzna, biznesowa, zaakcentowania swojej roli w świecie nowych technologii zmieniających sposób dystrybucji i transferów cyfrowych, w której znalazła się polska gospodarka, nie wydarzy się w następnych dekadach. Dzieje się teraz. Trzeba działać na rzecz zwiększenia przewagi konkurencyjności” – podkreślił dr Tomasz Smus.

„Nie chodzi o to, aby zmieniać świat, ale by go edukować, wyjaśniać, na partnerskich zasadach, tak aby regulator mógł spełniać swoją misję, ale też aby przedsiębiorcy, inwestorzy, nie byli w tym poszkodowani, aby znaleźć satysfakcjonujący obie strony kompromis” – podsumował Paweł Łaskarzewski.

Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. o tym, że regulator, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku, potrzebuje nie tylko wiedzy o technologii. Niezbędne będą też konkretne postanowienia, analiza rozwiązań w innych jurysdykcjach, tak aby realnie przybliżyć ustawodawcy pewne rozwiązania, zaproponować konkretne ścieżki regulacyjne. Intencją raportu „Opodatkowanie kryptowalut, NFT i wyzwania w Metaverse” i samej dyskusji był rozpoczęcie dialogu ze środowiskiem krypto w tym zakresie.

Dyskusja pokazała jak wielkie są oczekiwania i potrzeba biznesu, by Polski rynek był progresywny, konkurencyjny, przejrzysty. Drogą ku takim zmianom jest mądra komunikacja z legislatorem. Potrzeba także oficjalnej reprezentacji środowiska krypto i NFT.

Author