Nowelizacja Kodeksu pracy powoli staje się faktem. Po ponad dwóch latach prac legislacyjnych, nowe regulacje wprowadzające pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, zostały uchwalone przez Sejm i najprawdopodobniej zaczną obowiązywać już w I kwartale 2023 roku.

Pracodawcy muszą zacząć intensywne przygotowania organizacji do wdrożenia zmian zakładających:

·    zastąpienie telepracy nowym reżimem pracy zdalnej,

·    uchylenie art. 3 specustawy covidowej uprawniającej pracodawców do jednostronnego polecenia pracy zdalnej bez szczególnych formalności i kosztów.

To oznacza:

·    konieczność dostosowania wszelkich form świadczenia pracy na odległość do nowych wymogów pracy zdalnej, w tym wymagających od pracodawców:

·

o  przyjęcia nowych / szerszych regulacji wewnętrznych przy współdziałaniu partnerów społecznych,

o  pokrywania kosztów pracy zdalnej,

o  podjęcia dodatkowych formalności i obowiązków BHP z zaangażowaniem specjalistów BHP,

lub

·    ograniczenie pracy zdalnej do 24 dni w roku (Sejm odrzucił propozycję wydłużenia tego limitu), w ramach okazjonalnej pracy zdalnej zwolnionej z powyższych wymogów,

lub

·    zarządzenia powrotu pracowników do wykonywania pracy stacjonarnej (w warunkach typowych w biurze).

Pracodawcy mają krótki czas na implementację zmian, gdyż zakończenie procesu legislacyjnego możliwe jest jeszcze w 2022 r.

W takim przypadku u pracodawców, gdzie praca na odległość jest świadczona na podstawie:

·    specustawy covidowej –> kodeksowe przepisy pracy zdalnej zaczną obowiązywać w marcu 2023 r.

·    telepracy –> kodeksowe przepisy pracy zdalnej również zaczną obowiązywać w marcu 2023 r., ale telepraca będzie mogła być kontynuowana maksymalnie do września 2023 r.

Zespół prawa pracy Bird & Bird monitoruje prace legislacyjne oraz będzie Państwa informować o dalszych aktualizacjach w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu we wszelkich aspektach związanych z nowymi regulacjami. Nasza wiedza, doświadczenie i ekspertyza prawno-podatkowa pozwoli na optymalizację wdrożenia zmian w Państwa organizacjach.

Author

  • Bird & Bird

    Bird & Bird LLP to międzynarodowa kancelaria prawna, która wspiera organizacje zmieniane przez cyfrowy świat lub te, które przewodzą tym zmianom. Łączymy wyjątkową wiedzę prawniczą z dogłębną znajomością branży i odświeżająco kreatywnym myśleniem, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele komercyjne. Mamy ponad 1450 prawników w 32 biurach w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce, a także bliskie relacje z firmami w innych częściach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.twobirds.com.