Kancelaria Linklaters doradzała Grupie TAURON przy pozyskaniu finansowania od konsorcjum banków w składzie: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. i China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce na łączną kwotę 4 mld zł.

Kredyt ma być przeznaczony na refinansowanie zadłużenia Grupy oraz finansowanie inwestycji w OZE i wydatków ogólnokorporacyjnych, zaś w żadnym wypadku nie może być przeznaczony na finansowanie aktywów węglowych Grupy. W umowie kredytu uwzględniono mechanizm zmiany wysokości marży kredytodawców w zależności od wypełniania przez Grupę TAURON wskaźników zrównoważonego rozwoju (sustainability linked loan). Poziom wykonania odpowiednik wskaźników będzie badany przez niezależnego audytora.

Zespół wspierający Grupę Tauron tworzyli prawnicy z Praktyki Bankowości i Finansów: Marta Domino (partner), Katarzyna Lesińska (senior associate) oraz Piotr Hurkała (senior associate).