W obecnych czasach, wiele firm prowadzi sprzedaż towarów i usług na arenie międzynarodowej. Takie działanie niewątpliwie niesie ze sobą różnorodne wyzwania biznesowe i operacyjne. Jednak coraz częściej istotne są kwestie związane z podatkami.

Każda firma ma swoje wyzwania i problemy – można je wymieniać i wymieniać. Z naszego doświadczenia coraz więcej firm pyta nas „co w przypadku, gdy przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą dokonując opodatkowanych zakupów na terenie innych państw UE, jednak nie jest on zobowiązany do rejestracji VAT w tym kraju?”. Mają Państwo prawo wystąpić o zwrot VAT, który może stanowić znaczący udział w kosztach operacyjnych i przyczynić może przyczynić się do poprawy rentowności działalności.

Procedura wnioskowania

Na samym początku procedury, istotne jest zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Pomimo, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym na terenie UE, to przepisy poszczególnych państw członkowskich z różnych przyczyn mogą się różnić od siebie. Np. w zakresie prawa do odliczenia dla konkretnych towarów lub usług. Zrozumienie tych przepisów jest kluczowe dla prawidłowego wnioskowania i odzyskiwania podatku VAT.

Występując o zwrot podatku VAT, przedsiębiorca powinien upewnić się, czy nie podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w danym kraju. Brak rejestracji VAT i dokonania rozliczenia należnego podatku VAT, może wpłynąć na negatywną decyzję w przypadku ubiegania się o zwrot podatku VAT, a nawet wiązać się z np. z odsetkami od zaległości.

Po zebraniu kompletu dokumentów, możliwe jest złożenie wniosku o Zwrot zagranicznego VAT. W przypadku braku doświadczenia, procedura ta może być skomplikowana i „kosztować” firmę wiele czasu.

Postaw na sprawdzonego partnera

Wiele firm ostatecznie decyduje się na współpracę z firmami, które mają doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu zagranicznego VAT. Eksperci firmy analizują sytuację Klienta, przygotowujemy wniosek, składają go do właściwych organów podatkowych i pośredniczą w ewentualnych postępowaniach wyjaśniających.

KR Group wspiera także podmioty z krajów spoza UE w składaniu wniosków o zwrot podatku VAT poniesionego w Polsce. W końcu, w przypadku podmiotu z innego niż Polska kraju UE, który złożył wniosek o zwrot podatku VAT poniesionego w Polsce za pośrednictwem swojego organu podatkowego, nasi eksperci pośredniczą w składaniu wyjaśnień i innych czynnościach dokonywanych w ramach postępowania prowadzonego przez organy.

Zwrot zagranicznego VAT – dlaczego warto?

Zwrot zagranicznego VAT to istotny element zarządzania finansami dla firm prowadzących działalność na arenie międzynarodowej. Poza oczywistą oszczędnością finansową, zwrot ten przyczynia się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa. Prawidłowe zrozumienie procedur i współpraca z profesjonalistami znacząco skraca czas i zwiększa powodzenie procesu, przyczyniając się do dalszego rozwoju firmy.

Author