Rosnąca presja płacowa oraz popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu w roku 2023 spodziewają się wyzwań związanych z pozyskiwaniem pracowników. Sytuacji pracodawców nie ułatwia kontynuacja silnej konkurencji o talent, dyktowanej rozwojem istniejących oraz powstawaniem nowych centrów w Polsce. Jak wynika z Raportu płacowego Hays dla sektora centrów usług biznesowych (BSS), pomimo zmiany koniunktury gospodarczej, rekrutacje nadal planuje prowadzić aż 91 proc. pracodawców.

W perspektywie inwestorów Polska jest lokalizacją coraz droższą, w której pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi wyzwanie z uwagi na wysoką konkurencję na rynku pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach badania omówionego na łamach tegorocznego Raportu płacowego Hays dla sektora usług biznesowych. Pracodawcy z branży BSS (Business Services Sector), jako największą barierę w osiągnięciu celów strategicznych firmy wskazali rosnące koszty prowadzenia działalności (40 proc.), na co wpływ ma m.in. wzrost kosztów zatrudnienia, oraz niedobór talentów (19 proc.).

Natomiast jak wskazują eksperci Hays, polski sektor BSS nadal jest postrzegany jako oferujący atrakcyjny stosunek ceny do jakości i posiadający bogate portfolio projektów inwestycyjnych zakończonych sukcesem. Są to czynniki, które przyciągają do kraju firmy poszukujące lokalizacji dla skomplikowanych procesów biznesowych, wymagających doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry.

PLANY REKRUTACYJNE IDĄ W PARZE Z TRUDNOŚCIAMI

Pomimo zmiany nastrojów gospodarczych, na rynku pracy w sektorze BSS obserwowane jest stałe, bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników o różnej specjalizacji i poziomie doświadczenia. Najlepsi kandydaci każdego miesiąca otrzymują kilka propozycji zawodowych, oferujących atrakcyjne wynagrodzenie i ciekawe możliwości rozwoju.

Jak wynika z badania Hays, sytuacja ta nie ulegnie zmianie na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Rekrutacje w roku 2023 planuje prowadzić 91 proc. pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, co stanowi wynik o zaledwie 8 pkt. proc. niższy względem ubiegłorocznego. Co ciekawe, jednocześnie znacznie wzrósł odsetek firm spodziewających się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. W tegorocznej edycji badania wyzwań natury rekrutacyjnej spodziewa się aż 80 proc. firm działających w sektorze BSS, co jest wynikiem wyższym od ubiegłorocznego o 15 pkt. proc.

Jednym z działań, które mają umożliwić pozyskiwanie i zatrzymywanie są podwyżki. Podniesienie wynagrodzeń w roku 2023 znalazło się w planach 84 proc. firm z sektora BSS. Podwyżki najczęściej (62 proc. wskazań) będą jednak wynosić mniej niż 10 proc., co w realiach dwucyfrowej inflacji dla wielu pracowników będzie niesatysfakcjonujące.

KANDYDACI KOMPLEKSOWO ANALIZUJĄ OFERTY PRACY

Kandydaci w rosnącym stopniu poszukują firmy, która zapewni im rozwój i korzystne perspektywy zawodowe. Na liście priorytetów – obok atrakcyjnego wynagrodzenia – niezmiennie pojawia się praca zdalna oraz ogólna elastyczność. Specjaliści zwracają również uwagę na ciekawe projekty i wyzwania, dopasowany do potrzeb pakiet benefitów oraz rozpoznawalność i reputacja firmy, m.in. profil jej działalności, branża oraz strategia CSR.

Trudnością dla firm jest również rosnąca popularność w pełni zdalnych modeli pracy. Ułatwia to bowiem specjalistom podejmowanie zatrudnienia w krajach oferujących atrakcyjniejsze wynagrodzenia, a w konsekwencji ich odpływ z polskiego rynku pracy. To wszystko dla pracodawców jest to tożsame z koniecznością zabiegania o pracowników kompleksową, atrakcyjną ofertą, która zapewni kandydatowi poczucie stabilności zatrudnienia.

Ostatni kwartał minionego roku pokazał, iż kandydaci dużo ostrożniej podchodzą do zmiany miejsca zatrudnienia. Wiele osób już na etapie wstępnych rozmów chce poznać wszelkie szczegóły oferty i nawet, jeśli zdecydują się na udział w procesie rekrutacyjnym, to niejednokrotnie rezygnują na ostatnim jego etapie, już po otrzymaniu oferty zatrudnienia. Swoją decyzję o pozostaniu w obecnej organizacji zazwyczaj motywują potrzebą bezpieczeństwa oraz zobowiązaniami finansowymi – dodaje Aleksandra Krzywkowska, Client Manager w Hays Poland.

ROŚNIE POZIOM ZAAWANSOWANIA POLSKICH CENTRÓW

W minionym roku obserwowaliśmy dalsze lokowanie w polskich centrach kolejnych funkcji o regionalnym lub międzynarodowym zakresie odpowiedzialności. Stanowi to potwierdzenie biznesowej dojrzałości polskiego sektora BSS oraz zatrudnionych w nim ekspertów. Z jednej strony jest to szansą na dalszy rozwój, z drugiej natomiast ryzykiem odpływu talentów z polskiego rynku pracy. Coraz częściej obserwujemy bowiem sytuację, w której najlepsi polscy eksperci migrują do krajów Zachodu w ramach transferów wewnętrznych.

Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, Polska staje się rynkiem utożsamianym z zaawansowanymi procesami biznesowymi również z uwagi na trudności rekrutacyjne, jakich doświadczają pracodawcy. – Inwestorzy dostrzegają trend ogólnego niedoboru pracowników na polskim rynku oraz ograniczone po stronie kandydatów zainteresowanie ofertami związanymi z realizacją prostych zadań w obszarze obsługi klienta. W związku z tym globalne firmy niejednokrotnie decydują się na przeniesienie prostych procesów do bliźniaczych centrów zlokalizowanych w innych krajach, inwestując w dalszą specjalizację polskich struktur i poszerzając zakres zadań wymagających od pracowników wiedzy eksperckiej oraz bogatego doświadczenia – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz.

PROGNOZY NA ROK 2023

Sektor BSS w Polsce jest rozwiniętą i rozpędzoną maszyną, która w najbliższej przyszłości nie powinna się zatrzymać. Pracodawcy co prawda będą mierzyć się z obawami związanymi z sytuacją gospodarczą i wysoką presją płacową, natomiast nie będzie się to przejawiać zaprzestaniem działań rekrutacyjnych.

Nowe inwestycje napływające do polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz znaczący wzrost zatrudnienia w roku 2022 doskonale odzwierciedlają wizerunek Polski jako jednego z wiodących rynków w tej branży – nie tylko w Europie, ale i na świecie. Pomimo wielu wyzwań, takich jak trudna sytuacja geopolityczna i gospodarcza, niepewność legislacyjna czy niedobór talentów, perspektywy dalszego wzrostu polskiego sektora BSS pozostają pozytywne – podsumowuje Justyna Chmielewska, Executive Manager w Hays Poland.

Nawet jeśli pojedyncze organizacje zdecydują się na zmniejszenie zatrudnienia, to obecny rynek BSS natychmiast wchłonie dostępne talenty. Branża nigdy wcześniej nie była tak dobrze przygotowana, aby stawić czoło trudniejszej sytuacji gospodarczej.

O RAPORCIE

Raport płacowy Hays dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na 40 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2022 r. Raport jest dostępny tutaj.

Author

  • Hays Poland

    Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, Hays posiada 254 biura. Łącznie pracuje w nich 12.100 ekspertów w 20 specjalizacjach. W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej pozyskując najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.