Globalna kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Bankowi Millennium w związku z transakcją sekurytyzacji syntetycznej portfela niezabezpieczonych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości 7,2 mld PLN. W ramach transakcji bank przeniósł na inwestora istotną część ryzyka kredytowego sekurytyzowanego portfela. Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela odbywa się za pośrednictwem instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (obligacji CLN). Rolę organizatora i agenta ds. emisji w transakcji pełnił UniCredit Bank AG.

To już trzecia obsługiwana przez Clifford Chance transakcja sekurytyzacji syntetycznej w Polsce, w której przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela realizowane jest poprzez obligacje CLN. W 2023 r. doradzaliśmy Millennium Leasing przy podobnej transakcji, a w 2022 r. doradzaliśmy mBankowi przy pierwszej sekurytyzacji syntetycznej STS w Polsce.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego przy transakcji weszli: Timothy Cleary (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Aleksandra Rudzińska (Counsel), Christopher Leonard (Senior Associate), Oliver Tully (Associate) oraz Krzysztof Burda (Associate).

Author