Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie naboru do ogólnoeuropejskiej piaskownicy blockchain (z ang. European Blockchain Sandbox), dedykowanej innowacyjnym projektom, bazującym na technologii rozproszonego rejestru (z ang. Distributed Ledger Technologies – „DLT”). Celem uruchomienia piaskownicy blockchain jest zapewnienie bezpiecznego i poufnego środowiska, w którym innowatorzy rynku blockchain będą mogli testować swoje produkty i usługi, współpracując z odpowiednimi organami regulacyjnymi i nadzorczymi i identyfikując przeszkody prawno-regulacyjne. Rezultatem prac ma być zwiększenie bezpieczeństwa prawnego dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym tych wykorzystujących technologię blockchain, jak również poszerzanie wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań wykorzystujących technologię blockchain przez organy regulacyjne i nadzorcze oraz wymiana najlepszych praktyk w drodze dialogu.

Projekt paneuropejskiej piaskownicy powstał dzięki współpracy konsorcjum, składającego się z ekspertów z Bird & Bird oraz firmy konsultingowej OXYGY, przy wsparciu specjalistów ds. blockchain z WBNoDE oraz projektantów stron internetowych ze Spindox, wyłonionych w 2022 roku na drodze otwartego przetargu na obsługę projektu. Proces wyboru i przyznawania nagród będzie nadzorowany przez zespół niezależnych naukowców, w skład którego wejdą: profesor Roman Beck (Uniwersytet IT w Kopenhadze), profesor Soulla Louca (Uniwersytet w Nikozji) i profesor Walter Blocher (Uniwersytety w Kassel i w Wiedniu).

W czasie trwania tej trzyletniej inicjatywy, wsparcie ma uzyskiwać 20 projektów rocznie, począwszy od 2023 r. Piaskownica jest otwarta dla projektów z obszaru UE/EOG, opartych na dowolnej infrastrukturze blockchain. Aplikacje będą rozpatrywane w oparciu o szereg różnych kryteriów. Pod uwagę brana będzie, m.in. dojrzałość biznesowa projektu, znaczenie prawno-regulacyjne oraz wpisanie się w szersze priorytety unijne. Do wybranych projektów dopasowane zostaną krajowe i unijne organy regulacyjne. Więcej informacji na temat kryteriów wyboru i procesu składania wniosków można znaleźć tutaj. Do udziału w projekcie mogą przystępować przedsiębiorcy (w tym start-upy i scale-upy) oraz podmioty publiczne posiadające sprawdzone rozwiązania. Nagrody dla najbardziej innowacyjnego regulatora biorącego udział w projekcie będą przyznawane co roku.

Podmioty biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać z doradztwa regulacyjnego Bird & Bird, jak również będą miały możliwość omówienia istotnych dla nich kwestii prawnych w bezpiecznym i poufnym środowisku. Z kolei organy regulacyjne i nadzorcze biorące udział w projekcie zyskają wiedzę i lepsze zrozumienie rozwiązań opartych na blockchain. Dodatkową korzyścią będzie możliwość dyskutowania kwestii regulacyjnych w ramach relacji transgranicznych z innymi organami oraz wkład w rozwój najlepszych praktyk na styku innowacji i regulacji.

Obecnie ruszył pierwszy etap naboru uczestników do projektu europejskiej piaskownicy regulacyjnej blockchain.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców (w tym start-upy i scale-upy) oraz podmioty publiczne z całego obszaru UE i EOG, które działają w oparciu o technologię blockchain, do zgłaszania swoich aplikacji pod tym linkiem.

Termin na przesyłanie zgłoszeń w ramach pierwszego etapu to 14 kwietnia 2023 r., do godziny 23:59 (czas środkowoeuropejski).

 

Author

  • Bird & Bird

    Bird & Bird LLP to międzynarodowa kancelaria prawna, która wspiera organizacje zmieniane przez cyfrowy świat lub te, które przewodzą tym zmianom. Łączymy wyjątkową wiedzę prawniczą z dogłębną znajomością branży i odświeżająco kreatywnym myśleniem, aby pomóc klientom osiągnąć ich cele komercyjne. Mamy ponad 1450 prawników w 32 biurach w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce, a także bliskie relacje z firmami w innych częściach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.twobirds.com.