Zespół Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzał na rzecz Banco Santander, Santander Bank Polska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), CaixaBank i EKF, duńskiej Agencji Kredytów Eksportowych, w związku z finansowaniem udzielonym spółkom należącym do EDP Renewables na finansowanie budowy i eksploatacji sześciu lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy około 150 MW. Udział EBI w finansowaniu wynosi 304 miliony złotych, a Banco Santander, Santander Bank Polska i CaixaBank zapewnią pozostałą kwotę finansowania, 370 milionów złotych, której część zostanie zabezpieczona gwarancją ECA udzieloną przez EKF.

Portfolio obejmuje sześć farm wiatrowych zlokalizowanych w różnych częściach Polski, tj. farm Kozłowo, Krasin, Lichnowy, Chojnice, Piątkowo oraz Bogoria. Część projektów jest w zaawansowanej fazie budowy lub w fazie operacyjnej.

Zakres prac prawników i prawniczek Dentons obejmował kompleksowe wsparcie stron finansujących w przygotowaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentów finansowania oraz gwarancji, przeprowadzenie badania prawnego (due diligence) projektu oraz doradztwo w zakresie regulacji dotyczących energetyki odnawialnej. Dokumenty finansowe były sporządzone pod prawem angielskim i polskim.

„Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy wesprzeć naszych klientów w tej ważnej transakcji. Skala i struktura finansowania tego projektu są unikalne i jest to jedno z najbardziej znaczących finansowań na polskim rynku”, powiedział Piotr Nerwiński, partner w Zespole Bankowości i Finansów w warszawskim biurze Dentons, który nadzorował transakcję. „Cieszy nas również to, iż obserwujemy wzrost skali inwestycji prywatnych na rzecz projektów zrównoważonego rozwoju w Polsce dzięki zaangażowaniu multilateralnych instytucji finansowych, które odgrywają kluczową rolę w wysiłkach mających na celu walkę ze zmianami klimatu”, dodał.

Piotra Nerwińskiego w tym projekcie wspierał Jakub Walawski (associate), Tomasz Zwoliński (managing counsel) oraz Katarzyna Kaptur (associate) z warszawskiego Zespołu Bankowości i Finansów. W kwestiach z zakresu prawa angielskiego doradzał Mark Segall, partner w warszawskim zespole. W kwestiach projektowych i regulacyjnych doradzali Agnieszka Kulińska (partner), Lena Boczkaja, Filip Raubo i Piotr Michajłow (senior associates) oraz Mikołaj Kępas (associate) z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.