Warszawski zespół kancelarii Dentons doradzał PKO Bankowi Polskiemu w związku z finansowaniem udzielonym spółce Wind Farm Łada, należącej do Re Alloys oraz pośrednio do Luma Holding, na budowę lądowej farmy wiatrowej Dzwola o mocy 35 MW. Finansowanie obejmuje kredyt inwestycyjny o wartości 53,89 milionów euro oraz kredyt obrotowy na VAT w kwocie 32,3 milionów złotych.

Farma wiatrowa Dzwola będzie pierwszą farmą wiatrową eksploatowaną przez Re Alloys, jedynego w Polsce i wiodącego w Europie producenta żelazokrzemu i innych żelazostopów na bazie krzemu. Transakcja stanowi część szerszego programu, który ma na celu zapewnienie pełnego pokrycia potrzeb energetycznych Re Alloys z własnych źródeł odnawialnych. Zlokalizowana w gminie Dzwola, w województwie lubelskim, farma wiatrowa ma zostać uruchomiona w IV kwartale 2024 roku.

Zakres prac prawników i prawniczek Dentons obejmował kompleksowe wsparcie PKO Banku Polskiego w przygotowaniu, negocjacjach i podpisaniu dokumentów finansowania senioralnego oraz (ze względu na to, że struktura finansowania obejmowała równoległe finansowanie typu mezzanine) odpowiedniej umowy międzywierzycielskiej, a także przygotowanie raportu z badania prawnego (due diligence) i doradztwo w zakresie struktury i bankowalności umowy PPA.

„Jesteśmy zaszczyceni, że mieliśmy możliwość wspierać PKO Bank Polski w tym innowacyjnym, a jednocześnie wymagającym projekcie. Cieszymy się, że dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie finansowania projektów mogliśmy doradzać przy transakcji o tak ciekawej strukturze, obejmującej finansowanie dłużne uprzywilejowane i mezzanine oraz przychody objęte umową zakupu energii w euro. Mamy nadzieję, że powodzenie tego projektu przyczyni się do realizacji ambitnych planów Re Alloys w zakresie dążenia do samowystarczalności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii”, powiedział Tomasz Zwoliński, partner w Zespole Bankowości i Finansów, który nadzorował transakcję.

„Pod wieloma względami była to bardzo ciekawa, ale zarazem trudna transakcja. Wpłynęły na to m.in. takie czynniki, jak konieczność uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, czyli tzw. repermitting – proces, który w powiązaniu ze skomplikowanymi aspektami technicznymi dla nas prawników stanowił nie lada próbę oraz złożona struktura własnościowa gruntów. Lubimy wyzwania i niezmiennie cieszą nas plany inwestycyjne w obszarze energetyki wiatrowej w Polsce”, powiedziała Agnieszka Kulińska, partner kierująca Zespołem Odnawialnych Źródeł Energii działającym w ramach Praktyki Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Pod nadzorem Tomasza Zwolińskiego projekt bezpośrednio prowadził Paweł Długoborski (counsel), przy wsparciu Mateusza Ciechomskiego (associate) oraz Weroniki Łakomej (associate). Pod kierownictwem Agnieszki Kulińskiej przy projekcie pracowali także prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych: Zbigniew Stasiak (managing counsel), Lena Boczkaja (senior associate), Sandra Sekuła-Barańska (senior associate) oraz Julia Kryńska (associate).

PKO Bank Polski jest największym bankiem w Polsce oraz instytucją z ponad 100-letnią historią. Wsparcie projektów OZE i transformacji ESG jest jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego. Bank jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

Re Alloys należy do Grupy Kapitałowej Luma Holding skupiającej w swoim portfolio spółki z sektorów metalurgicznego, technologicznego oraz odnawialnych źródeł energii. Luma Holding inwestuje w Polsce, regionie CEE oraz w Afryce w zrównoważone firmy o globalnych ambicjach, budujące długotrwałą wartość w oparciu o solidne fundamenty ESG.

 

Author

  • Dentons

    Dentons został stworzony, aby się wyróżniać. Jako największa firma prawnicza na świecie, zatrudniająca 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach i ponad 80 krajach, pomagamy rozwijać, chronić, prowadzić i finansować działalność naszych klientów. Dzięki naszej policentryczności i podejściu nastawionemu na realizację celów, a także zaangażowaniu w integrację, różnorodność, sprawiedliwość oraz ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), Dentons zmienia status quo i koncentruje się na tym, co dla naszych klientów najważniejsze. www.dentons.com