Międzynarodowa firma doradcza Savills wraz z przedstawicielami jej platformy internetowej umożliwiającej wyszukiwanie elastycznych biur Workthere.pl przewiduje, że w najbliższych 10 latach udział powierzchni elastycznej w całkowitych zasobach powierzchni biurowej w Europie wzrośnie do ok. 20%. Niemniej jednak wskaźnik ten będzie znacząco się różnił w zależności od lokalizacji i kultury pracy. Jednocześnie poszerza się definicja elastyczności.

Z najnowszego raportu firmy Savills wynika, że popyt na elastyczne powierzchnie biurowe w Europie w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 193 000 m kw. i był zbliżony do odnotowanego w całym roku 2020 i 2021. Największą aktywność w tym sektorze w ostatnich 18 miesiącach odnotowano w Amsterdamie, paryskim COB oraz w Lizbonie. W pierwszym półroczu udział transakcji najmu powierzchni elastycznej w całkowitym popycie w Europie wzrósł do 5% w porównaniu z 3% w czasie pandemii, a według prognoz nadal będzie stopniowo wzrastał do poziomu ok. 8-9% obserwowanego przed jej wybuchem.

„O ożywieniu w sektorze elastycznych powierzchni biurowych najbardziej świadczą rosnące poziomy obłożenia. Z naszego najnowszego raportu Flexmark wynika, że wskaźniki obłożenia powróciły do poziomów sprzed pandemii i wynoszą ponad 80%. w przypadku gabinetów i ponad 65% dla powierzchni współdzielonych” – mówi Ed Bouterse, dyrektor Workthere Europe.

„Mniejsza chęć do zatrudniania nowych pracowników oraz wzrost bezrobocia mogą spowodować spadek zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Niemniej jednak niepewność ekonomiczna będzie skłaniać do poszukiwania bardziej elastycznych form najmu, a rosnące zainteresowanie bogatszą ofertą udogodnień w połączeniu z coraz bardziej różnorodnymi modelami pracy będzie wzmacniać popyt na powierzchnie elastyczne. W związku z rosnącymi kosztami i wydłużonym okresem aranżacji biur przewidujemy, że transakcje najmu dotyczące powierzchni elastycznych będą stanowiły 5% całkowitego popytu w Europie w 2023 r. i 6% w 2024 r., a udział tego typu powierzchni w całkowitych zasobach wzrośnie w dłuższej perspektywie do 20%.” – komentuje Mike Barnes, Associate Director, dział badań w Europie, Savills.

„Elastyczność najmu staje się kluczowa dla coraz szerszego grona firm w Polsce. Coworking przestaje być postrzegany jako domena środowiska startupowego i coraz częściej przyciąga dużych klientów korporacyjnych, głównie z sektorów IT (producenci oprogramowania) oraz usług dla biznesu. Potwierdzeniem tego zjawiska jest stale rosnący popyt operatorów na nowe lokalizacje oraz wysoki wskaźnik obłożenia powierzchni flex, który w Polsce oscyluje w okolicach 80%. Wraz z popularyzacją tej formy najmu i postępującą inflacją, na naszym rynku obserwujemy również stopniowy wzrost stawek za wynajem elastycznego stanowiska pracy” – komentuje Thomas Jodar, Associate Director w Savills, lider projektu Workthere w Polsce.

Pełny raport jest dostępny pod linkiem: https://www.savills.co.uk/research_articles/229130/334180-0

Author

  • Savills

    Savills to jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 roku w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych.