Wojna w Ukrainie doprowadziła do migracji, których nasz kraj nie doświadczył w przeszłości. Napływowi uchodźców na masową skalę towarzyszyła powszechna akcja pomocowa, w którą miliony Polaków włączyło się w pełni dobrowolnie. Polska stanęła w obliczu ogromnej szansy, która przy braku strategicznego planu i dobrej koordynacji, może przekształcić się w wielki problem. Do rozwiązania pozostaje wiele strukturalnych wyzwań, które będą blokować wykorzystanie pełnego potencjału ludzkiego. W obliczu dalszego przedłużania się konfliktu, już teraz musimy przygotowywać się na następne fale uchodźców, spowodowane pogarszającą się jakością życia w Ukrainie.

Wyniszczająca wojna w Ukrainie trwa od kilku miesięcy. Napływ uchodźców, będący następstwem tego konfliktu wymaga zdecydowanych działań. Trudna sytuacja wymaga postawienia kilku pytań: co oznacza napływ uchodźców do Polski? Jakie zasoby należy uruchomić? Jak upewnić się, że imigranci są bezpieczni i mają możliwość włączenia się w nasze życie gospodarcze?

Doświadczenia z innych krajów pokazują, że imigracja spowodowana wojną (tymczasowa), może przekształcić się w długoterminowe osiedlenie – albo nawet stałą zmianę kraju zamieszkania. Musimy być przygotowani na taki scenariusz i wykorzystać szanse, które z niego wynikają. Spowodowany imigracją wzrost liczby ludności wzmocnił problemy, z którymi borykaliśmy się jeszcze przed wojną. Długoterminowa integracja Ukraińców będzie wymagać znacznych inwestycji, tymczasem społeczna mobilizacja i ogólny zapał, który obserwowaliśmy na początku konfliktu powoli wygasają.

Aby upewnić się, że ograniczone zasoby, którymi dysponujemy, są wykorzystane jak najbardziej efektywnie, przeprowadziliśmy wnikliwe analizy i stworzyliśmy rekomendacje dot. pięciu obszarów: pracy, edukacji, ofert łączonych, mieszkalnictwa i budownictwa. Zarządzenie nimi zdecydowanie zwiększy szansę na skuteczną integrację i przyczyni się do poprawy stanu polskiej gospodarki. Pierwszych pięć lat emigracji determinuje, czy uchodźca zostanie w kraju na dłużej (powyżej 21 lat) czy po tym okresie wróci do ojczyzny.

Dowiedz się więcej i pobierz raport.

Author