21 marca 2023 r. opublikowano rozporządzenie przedłużające termin wykonania niektórych obowiązków w zakresie CIT za 2022 r.

Przedłużone do 30 czerwca 2023 r. zostały terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 r. a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB),
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo wpłatę różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Wydłużenie terminu dotyczy również podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów ryczałtem (estońskim CIT).

Inne obowiązki 

Jednocześnie przypominamy, że terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Oznacza to, że termin na sporządzenie sprawozdania finansowego – dla podmiotów, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym – upływa w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. 31 marca 2023 r.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.