W ramach wdrażania docelowego modelu operacyjnego dla przejść granicznych (Border Target Operating Model, BTOM) od 30 kwietnia 2024r. wprowadzone zostaną opłaty za komercyjny wwóz produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych z UE przez port w Dover i Eurotunel w Folkestone lub ich tranzyt przez Wielką Brytanię. Importerzy będą zobowiązani do uiszczania osobnej opłaty za każdy rodzaj towaru z kategorii niskiego, średniego i wysokiego ryzyka (do 29 funtów). W przypadku ładunków mieszanych opłata wyniesie 145 funtów.

Wprowadzenie opłat wynika ze wzrostu kosztów obsługi przejść granicznych i konieczności przeprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych.

Szczegółowe informacje na temat formalności i sposobu naliczania opłat, grup produktów, które zostaną nimi objęte i wyjątków zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, Żywności i Spraw Wsi.