Do zespołu kancelarii prawnej KPMG na stanowisko Partnera Współzarządzającego dołączył Paweł Bajno, który jest odpowiedzialny za rozwój zespołu transakcyjnego. Strategia rozwoju KPMG w Polsce uwzględnia wzmocnienie oferty usług w obszarze doradztwa prawnego, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji realizowanych przez fundusze private equity.

Kancelaria prawna KPMG w Polsce wprowadza nową strategię rozwoju usług doradztwa prawnego w zakresie transakcji. Do zespołu kancelarii dołączył w marcu br. Paweł Bajno, który jako Partner Współzarządzający jest odpowiedzialny za rozwój usług transakcyjnego doradztwa prawnego oraz realizację nowej strategii dla kancelarii prawnej KPMG w Polsce. Paweł jest radcą prawnym z blisko 30-letnim doświadczeniem w zakresie prawa handlowego, w szczególności fuzji i przejęć, ładu korporacyjnego oraz rynków kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie dla funduszy private equity. Jest prawnikiem rekomendowanym przez międzynarodowe rankingi prawnicze, m.in. EMEA Legal 500, Chambers Global i Chambers Europe czy IFLR1000.

Sektor usług doradztwa w działalności gospodarczej podlega ciągłym zmianom. Rośnie zapotrzebowanie na kompleksowe usługi obejmujące zarówno doradztwo transakcyjne, podatkowe jak i prawne. Z drugiej strony coraz więcej transakcji zawiera element transgraniczny, klienci oczekują skoordynowanego doradztwa zarówno w Polsce, jak i innych jurysdykcjach gdzie ich działalność jest lub może być prowadzona. Wszystkie te oczekiwania klientów spełnia KPMG. Dynamiczny rozwój kompleksowego doradztwa transakcyjnego pozwala na wykorzystanie mojego wieloletniego doświadczenia w szeregu ciekawych i skomplikowanych transakcji – mówi Paweł Bajno, radca prawny, Partner Współzarządzający w kancelarii prawnej KPMG w Polsce.

Wraz z Pawłem Bajno do zespołu kancelarii prawnej KPMG dołączył radca prawny Michał Błaszkiewicz na stanowisko Associate Director. Michał posiada duże doświadczenie w prowadzeniu transakcji fuzji i przejęć, zarówno prywatnych, jak i publicznych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Prowadził także wiele projektów due dilligence podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Do kancelarii dołączył także Igor Jaroszek, który jako Junior Associate będzie wspierał działania zespołu.

KPMG w Polsce dynamicznie rozwija obszar doradztwa prawnego, poszerzając jednocześnie ofertę usług dla klientów. Z przyjemnością powitaliśmy w KPMG Pawła – uznanego prawnika, docenianego w międzynarodowych rankingach branżowych, który wzmocni interdyscyplinarne kompetencje i kompleksową obsługę prawną, jaką świadczymy naszym klientom. Wyróżnikiem KPMG na polskim rynku jest jeden z najbardziej wyspecjalizowanych zespołów transakcyjnych odpowiedzialnych za doradztwo finansowe, strategiczne oraz prawne dla klientów ze wszystkich sektorów gospodarki rozważających sprzedaż, zakup lub połączenie przedsiębiorstw, ich wycenę oraz restrukturyzację finansową – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.