Prawo
REJESTRACJA

Organizator

WPW

Lokalizacja

Online
Kategoria

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

29 maja 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 11:00

Koszt

Darmowy

Prawo Prawo konkurencji z perspektywy przedsiębiorców – podsumowanie najważniejszych zmian i planów na 2024 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od lat przejawia dużą aktywność w obszarze prawa konkurencji (szeroko rozumianego, obejmującego również kwestie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz zatorów płatniczych). Aktywność ta wspierana jest przez narzędzia i mechanizmy prawne służące egzekucji odpowiedzialności przedsiębiorców z tytułu dokonanych naruszeń. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wzmocniła pozycję Prezesa UOKiK w tym zakresie, przy czym świadomość tych zmian wśród przedsiębiorców nadal nie jest pełna. 31 maja 2024 r. mija również okres przejściowy na dostosowanie stosowanych przez przedsiębiorców porozumień wertykalnych do regulacji rozporządzenia z 2023 r. Pierwsza połowa roku to też po stronie Prezesa UOKiK czas podsumowań minionych działań oraz planowania priorytetów na kolejny okres.

Podczas webinarium omówimy wybrane zmiany w prawie konkurencji wprowadzone w 2023 r., podsumujemy wnioski z działań UOKiK w tym okresie, jak również zasygnalizujemy perspektywy w obszarze prawa konkurencji na 2024 r. oraz ich wpływ na wewnętrzne programy compliance przedsiębiorców.

Agenda:

1. Zmiany w obszarze prawa konkurencji wprowadzone w 2023 r.

  • odpowiedzialność podmiotów dominujących oraz ich menadżerów za naruszenie prawa konkurencji przez podmioty zależne
  • zasady nakładania kar za naruszenie prawa konkurencji
  • uprawnienia Prezesa UOKiK (żądanie informacji i dokumentów, przeszukania i kontrole)
  • zmiany dotyczące umów dystrybucji – nowe rozporządzenie dla porozumień wertykalnych

2. Wnioski z działalności Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji

  • podsumowanie aktywności Prezesa UOKiK w 2023 r.
  • subiektywny przegląd wybranych działań i decyzji Prezesa UOKiK

3. Perspektywa prawa konkurencji na 2024 r.

  • plany i priorytety Prezesa UOKiK
  • nowe wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar antymonopolowych
  • planowane zmiany przepisów o zatorach płatniczych