Media partner
REJESTRACJA

Organizator

ARAW

Lokalizacja

Wrocławski Park Technologiczny
Budynek Delta, Duńska, Wrocław, Poland
Kategoria

Pogoda

Częściowe zachmurzenie
Częściowe zachmurzenie
19 °C
Wiatr: 7 Km/H
Wilgotność: 64 %
Odczuwalna: 19 °C

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Data

21 maja 2024
Zakończone!

Czas

08:30 - 14:30

Koszt

Darmowy

Media partner Misja 1,5°C Wrocław – Biznes dla klimatu

Uczestnicy wydarzenia zapoznają się realizowaną przez miasto Wrocław inicjatywą Komisji Europejskiej pod nazwą Misja Neutralnych Klimatycznie i Inteli- gentnych Miast do 2030 r. oraz współtworzonym w jej ramach Miejskim Kontraktem Klimatycznym. Doku- ment będzie obejmował działania interesariuszy mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycz- nej na obszarze miasta do 2030 r.

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele środowiska biznesu, którzy m.in. przedstawią Państwu czym jest raportowanie ESG, jak podejść do niego od strony prawnej, a także podzielą się swoimi doświad- czeniami z realizacji projektów proklimatycznych oraz przedstawią korzyści płynące z działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Powyższe zagadnienia będą poruszone także podczas panelu dyskusyjnego z ekspertami. W trakcie wydarzenia będzie możliwość podpisania deklaracji w sprawie współpracy w ramach Misji Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast, której treść dostępna jest tutaj: www.wroclew.pl/misje−1−5C

Przesłanie zgłoszenia na konferencję jest równo- znaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwa- rzanie danych osobowych, w tym wizerunku zgodnie z celem przetwarzania danych osobowych wskaza- nym w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych dołączonej do zaproszenia.

 

 

Harmonogram

Agenda

8.30 - 9.30
Rejestracja gości
9.30 - 9.40
Powitanie gości. Prelegent: Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia
Katarzyna Szymczak-Pomianowska
9.40 - 9.55
„Kontrakt Klimatyczny Wrocławia – rola biznesu w dążeniu miasta do neutralności klimatycznej” Prelegent: Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia
Katarzyna Szymczak-Pomianowska
9.55 - 10.10
Regulacje prawne dot. powstrzymania zmian klimatycznych i zapobiegania ich skutkom. Jak podejść do ESG od strony prawnej. Znaczenie analizy istotności” Prelegent: Olesiński i Wspólnicy
Michał Bogacz, Tomasz Wróblewski, Anna Czornik-Sęczkowska
10.10 - 10.25
„ESG: raportować czy działać?” Prelegent: AdREM
Joanna Cembrowicz, Agnieszka Tarnawa
10.25 - 10.45
CARBOMATH – prezentacja wyników. Prelegent: AdREM
Joanna Cembrowicz)
10.45 - 11.05
Przerwa kawowa
11.05 - 11.20
Jak wdrożyć zieloną transformację w łańcuchu wartości firmy?
Case study 3M” Prelekcja 3M (Mariusz Wawer)
11.20 - 11.35
Ścieżka dekarbonizacyjna. Nie tylko deklaracje, ale konkretne działania, które wzmacniają wiarygodność firmy w oczach klientów. Case study Danfoss”
Prelekcja Danfoss Poland Sp. z o.o. Katarzyna Rączka, Sebastian Brzoza)
11.35 - 11.50
„ESG – maraton, nie sprint. Jak rozkładać siły w drodze do ESG? Jak uniknąć pułapki działania na krótki dystans i zaprzyjaźnić się z ESG na wiele lat?
Case
study Sodexo” Prelekcja Sodexo Polska Sp. z o.o. Łukasz Czak, Leszek Zalewski
11.50 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 13.00
Joanna Cembrowicz Zakończenie
moderatorka - Joanna Cembrowicz
13.00 - 13.05
Zakończenie
13.05 - 14.30
Networking
X