Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała mBankowi S.A. w związku z sekurytyzacją syntetyczną na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości 8.922 mln PLN. W ramach transakcji mBank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela realizowane jest poprzez uznany instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym (obligacji CLN). Rolę organizatora i agenta ds. emisji w transakcji pełnił UniCredit Bank AG.


Zdaniem emitenta jest to największy pod względem wartości sekurytyzowany portfel w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeprowadzona transakcja była także pierwszą sekurytyzacją syntetyczną STS w Polsce oraz pierwszą na polskim rynku transakcją przeprowadzoną w całości z inwestorem z sektora prywatnego, a także pierwszą w Polsce transakcją przeniesienia istotnej części ryzyka sekurytyzowanych aktywów (SRT) zrealizowaną poprzez obligacje CLN wyemitowane bezpośrednio przez bank.

W skład zespołu Clifford Chance doradzającego przy transakcji weszli: Timothy Cleary (Partner), Grzegorz Namiotkiewicz (Partner), Christopher Leonard (Senior Associate), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate), Zuzanna Bartczak (Associate) oraz Oliver Tully.