Michael Page rozwija w Polsce usługę polegającą na ,,wypożyczaniu” dla klientów konsultantów IT, którzy są gotowi w krótkim czasie rozpocząć pracę w ramach konkretnego projektu technologicznego. Odpowiedzialność nad rozwojem dywizji IT Contracting objął nowy dyrektor Konrad Michałek, dołączając do zarządu spółki. 

IT Contracting

IT Contracting umożliwia elastyczną formę współpracy pomiędzy Michael Page, a specjalistą lub managerem z branży IT.  Jest to rodzaj „wypożyczenia” od firmy wykwalifikowanych specjalistów na z góry określony czas do realizacji konkretnego projektu. Michael Page swoją strategię opiera na pozyskiwaniu kontraktorów z najwyższymi kompetencjami na rynku.

– Usługa polega na tym, że nasi klienci wynajmują od nas specjalistów IT w celu realizacji projektów technologicznych w określonym horyzoncie czasowym. Jest to w pełni elastyczny serwis IT, a nie usługa rekrutacyjna – mówi Konrad Michałek, Head of IT Contracting, który dołączając do zarządu spółki Michael Page w Polsce stanął przed zadaniem rozwinięcia nowego obszaru biznesu. – Utrzymujemy stały kontakt z konsultantem – nawet wtedy, gdy rozpocznie już pracę w ramach określonego projektu. Jesteśmy za niego odpowiedzialni, raz w miesiącu rozliczamy godziny pracy, czyli to jest nasz pracownik, którego zatrudniamy, a następnie delegujemy jego umiejętności w ramach kontraktów B2B dla naszych klientów.

W firmowych strukturach

Jednostka świadcząca usługę outsourcingu specjalistycznej kadry IT dla klientów Michael Page w Polsce, choć ma wyodrębniony zakres działań, pozostaje w strukturze firmy.

– Skupiając się na rozwoju dywizji IT Contracting dalej reprezentujemy Michael Page na rynku, ale otwieramy nową gałąź biznesową. Nową dla nas, jako dla Polski, natomiast w Europie Zachodniej jest to biznes z kilku- czy kilkunastoletnią historią w zależności od kraju – dodaje Michałek.

Model komplementarny

Z rozwiązania skorzystać mogą firmy technologiczne, start-upy, instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, spółki telekomunikacyjne oraz produkcyjne.
W ramach usługi IT Contracting klient może elastycznie zaplanować start projektu oraz dopasować liczbę kontraktorów, którzy realizują zadania w różnych fazach jego trwania. Na zespole IT Contracting spoczywa znalezienie i zatrudnienie odpowiedniego kontraktora, podpisanie umowy i obsługa administracyjna, kadrowo – płacowa oraz stały monitoring jakości współpracy po obu stronach.

– Odbiorcami naszej usługi są wszelkie podmioty, które zgłaszają konkretne zapotrzebowanie na specjalistów. Mogą nie dysponować w danej chwili wakatem bądź nie chcą się wiązać z pracownikiem na stałe, a potrzebują skorzystać z tych kompetencji w krótkiej perspektywie, 6, 9 czy 12 miesięcy. Z kolei kontraktorzy bardzo chętnie decydują się na tego typu projekty, ponieważ dla nich oznacza to elastyczność. Nie są związani z jedną firmą przez 3 czy 5 lat, nie są pracownikami firmy, nie obowiązują ich urlop czy dodatkowe świadczenia. Nie potrzebują procesu wdrożenia, tylko otrzymując konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do ich umiejętności, od pierwszego dnia pracy wnoszą wartość dodaną dla naszych klientów – precyzuje Konrad Michałek.

W dowolnym momencie trwania prac klient może swobodnie powiększać lub zmniejszać pulę kontraktorów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wymierne korzyści

Kluczową korzyścią płynącą z usługi IT Contracting jest elastyczność. Klient może wybierać te kompetencje IT, które są dla jego firmy niezbędne w danym projekcie bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy. Ponadto konsultanci IT są wypożyczani na ściśle określony czas, co pozwala na zaplanowanie i kontrolę wydatków. Firma może również ograniczyć koszty dodatkowe, które są generowane przez pracowników etatowych. Usługa stanowi także dla klientów dużą oszczędność czasu. Michael Page pozwala im skupić się na kluczowej działalności biznesowej, bez konieczności inwestowania finansów i czasu na poszukiwanie odpowiednich zasobów IT na rynku.

Author

  • Michael Page

    Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura w 37 krajach na 6 kontynentach. Jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą w Polsce: Michael Page rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property & Construction, Manufacturing & Engineering, Information Technology, Digital & e-Commerce, Healthcare & Lifesciences, Procurement & Supply Chain, IT Contracting, Business Services oraz Human Resources. Firma jest uznawana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie, zdobywając od 2017 r. prestiżowe wyróżnienie w każdej kolejnej edycji Top Employer.