Czy na rynku pracy możemy mówić o pełnej równości szans kobiet i mężczyzn?
Z jakimi uprzedzeniami mierzą się pracujący rodzice?
Jak wygląda droga kobiet i mężczyzn do stanowisk kierowniczych?

Zapraszamy do udziału w badaniu skierowanym do kobiet i mężczyzn, które pozwoli zidentyfikować największe problemy, z jakimi zmagają się na rynku pracy. Wyniki zostaną opracowane w raporcie, którego publikacja zaplanowana jest na maj 2022.

Wszelkie informacje są traktowane jako całkowicie poufne i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu poza tym, który nakreślono powyżej. Dziękujemy za poświęcony czas!