Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji skarbowych o łącznej wartości nominalnej 8 mld USD. Emisję przeprowadzono w ramach programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Jest to największa emisja obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego. W ramach transakcji, zostały wyemitowane trzy transze obligacji, w tym: obligacje o wartości nominalnej 1,5 mld USD i terminie zapadalności w 2029 roku, przy rocznym kuponie 4,625%; obligacje o wartości nominalnej 3 mld USD i terminie zapadalności w 2034 roku, przy rocznym kuponie 5,125%; oraz obligacje o wartości nominalnej 3,5 mld USD i terminie zapadalności w 2054 roku, przy rocznym kuponie 5,500%.

Konsorcjum banków organizujących emisje były Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz Santander.

W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszli partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsele Doron Loewinger i Bree Peterson (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, Michał Truszczyński (Warszawa) i Shushi Hovannisian (Londyn).

Author