Zadowolony pracownik to pracownik efektywny – takim założeniem powinni kierować się rekruterzy i pracodawcy, jeśli chcą przyciągać talenty i zatrzymać je na dłużej. Z raportu Talent Trends PageGroup wynika, że jednym z podstawowych oczekiwań na rynku pracy jest dziś elastyczność. Obecnie dwa razy więcej Polaków pracuje zdalnie i hybrydowo niż stacjonarnie z biura. W innej niż tradycyjna formie świadczy obowiązki niemal 70 proc. pracowników. Nie chcą oni jednak całkiem zamykać się w domach, bo relacje ze współpracownikami są dla nich ważne.

Stabilność w niestabilnych czasach

By zrozumieć odczucia związane z poszukiwaniem pracy marzeń, firma Michael Page przeprowadziła ankietę wśród ponad 5000 osób z całej Europy. Wyniki pokazują jednoznacznie, że w niestabilnych czasach, gdy poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane, pracownicy chcą mieć oparcie w stałej pracy. 4 na 5 poszukuje stabilnego miejsca zatrudnienia, a 41 proc. chce pracować w firmie średniej wielkości, dowodzi najnowszy raport Candidate Pulse. Kandydaci doceniają kameralne środowisko pracy z indywidualnym podejściem, ale też szybszy niż w wielkich korporacjach proces podejmowania decyzji. W ich oczach taki pracodawca oferuje więcej możliwości rozwoju. Te oczekiwania są spójne z wynikami innego badania – Talent Trends. Eksperci PageGroup udowodnili w nim, że właśnie możliwości rozwoju, wynagrodzenie i elastyczność są dziś dla pracowników najważniejsze.

Relacje wciąż w cenie

Pracownicy, pytani o preferowany tryb świadczenia pracy, na przekór oczekiwaniom wcale nie opowiedzieli się jednoznacznie za pracą zdalną. Prawie połowa osób przyznała, że chce pracować całkowicie lub częściowo zdalnie, czyli w trybie mieszanym. Idealny model to zdaniem pytanych zaledwie 2 dni w tygodniu w formule home office. Pozostały czas pracownicy wolą spędzać wśród koleżanek i kolegów, w biurze. Praca zdalna poza wieloma korzyściami, które ze sobą niesie, ma też ciemne oblicze. Już dwa lata temu psychologowie SWPS i Akademii Leona Koźmińskiego wykazali w badaniu nad modelami pracy w nowej (nie)normalności, że osoby w trybie zdalnym częściej niż pracujący stacjonarnie doświadczały takich uczuć jak melancholia czy miewały stany depresyjne.

60 proc. badanych podkreśla zalety nieformalnych spotkań ze współpracownikami, co drugi docenia więzi społeczne i chwile relaksu, które są możliwe tylko w biurze, ponad 40 proc. akcentuje znaczenie spotkań twarzą w twarz.

Praca zdalna jest rozwiązaniem bardzo efektywnym i dopasowanym do obecnych czasów, jednak nie do końca doskonałym. Nic nie zastąpi kubka z kawą i pogawędki przy firmowym ekspresie, efektywnej burzy mózgów, która ma szansę w pełni zadziałać w bezpośredniej interakcji czy niewerbalnych przekazów, które odbieramy tylko, gdy jesteśmy w towarzystwie innych osób. Dlatego w naszej firmie dbamy o samopoczucie zespołu i zapewniamy pracownikom wybór w zakresie trybu świadczenia pracy – podkreśla Magdalena Wołowiec, Marketing Manager PageGroup.

Po pierwsze pensja, po drugie benefity

Poza chęcią rozwoju i oczekiwaniem jasnej ścieżki awansu, współczesnych kandydatów charakteryzuje nastawienie na wysokie zarobki. To w dużym stopniu pokłosie globalnego kryzysu ekonomicznego. Przeciętna pensja wystarcza dziś na wiele mniej niż jeszcze rok temu, co w dużym stopniu tłumaczy taki wynik badań. Gdy jednak wynagrodzenie zaspokaja oczekiwania pracownika, skupia się on w dalszej kolejności na benefitach, które oferuje firma. Tu potrzeby idealnie odzwierciedlają ogólną tendencję. Skoro kandydaci i zatrudnieni priorytetowo traktują balans między karierą a życiem prywatnym, to wszystko poza sferą pracy nabiera większego znaczenia. Prywatna opieka zdrowotna dla pracownika i jego rodziny jest wciąż najbardziej pożądanym benefitem.

Identyfikacja z wartościami firmy

Choć badanie Talent Trends pokazuje jasno, że pracownicy stawiają dziś głównie na satysfakcjonujące zarobki przy zachowaniu elastyczności i zapewnionych możliwościach rozwoju, to w dalszej kolejności istotne jest dla nich nadal poczucie realizowania wyższego celu. Potwierdzają to odpowiedzi w badaniu Candidate Pulse – 3 na 4 kandydatów uważa, że działania związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym (ESG) są istotnymi czynnikami w procesie wyboru miejsca pracy.

Praca marzeń to nadal praca

Nowa generacja pracowników za priorytet stawia swój dobrostan, a relację z pracodawcą traktuje jako wymianę transakcyjną pobierając wynagrodzenie za swój czas i wysiłek. Jest to prosta zależność: „Płacisz mi za wykonywane przeze mnie zadania, a cała reszta jest tylko dodatkiem”. Na wdzięczności i uznaniu pracodawcy zależy jedynie co czwartej osobie.

Author

  • Michael Page

    Michael Page jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego. Firma założona w 1976 roku w Londynie posiada dziś biura w 37 krajach na 6 kontynentach. Jest częścią PageGroup, w skład której wchodzą w Polsce: Michael Page rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący kadry zarządzającej najwyższego szczebla. Michael Page Poland specjalizuje się w rekrutacji profesjonalistów w takich obszarach jak: Finance & Accounting, Banking & Financial Services, Sales & Marketing, Property & Construction, Manufacturing & Engineering, Information Technology, Digital & e-Commerce, Healthcare & Lifesciences, Procurement & Supply Chain, IT Contracting, Business Services oraz Human Resources. Firma jest uznawana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie, zdobywając od 2017 r. prestiżowe wyróżnienie w każdej kolejnej edycji Top Employer.