Obostrzenia wprowadzone na świecie po wybuchu pandemii zachwiały światowymi łańcuchami dostaw. Zamknięte fabryki, lockdown, ograniczenia w transporcie doprowadziły do ograniczonej podaży produktów wykorzystywanych w branżach farmaceutycznej, motoryzacyjnej i budowlanej. Wzrost cen był tego następstwem. Producenci zaczęli szukać rozwiązań, które pomogłyby uniknąć podobnych kryzysów w przyszłości. Strategie miały przede wszystkim ograniczyć ryzyka i zapewnić stabilizację i przewidywalność.

W tym kontekście zaczęto coraz częściej mówić o trendzie nearshoringu. Skrócenie drogi transportu miałoby bowiem ograniczyć ryzyka. Wybuch wojny w Ukrainie pokazał jednak, że nearshoring nie jest rozwiązaniem doskonałym. Firmy, które korzystały na ekonomicznie preferencyjnych warunkach prowadzenia biznesu w Rosji musiały szybko zweryfikować swoje modele. Wiadomym jest, że to koszty w pierwszej kolejności decydują o ulokowaniu produkcji w danym kraju. Ale o ile przerwane łańcuch dostaw w trakcie pandemii nie wynikały ze złych intencji, o tyle wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze już tak. Wiele firm, które miały działające fabryki w Rosji, głównie pod presją społeczną, musiały się bowiem z tego rynku wycofać, a to ponownie wpłynęła na destabilizację łańcuchów dostaw, wzrost cen i konieczność szukania nowych rozwiązań na cito. Friendshoring wydaje się minimalizować to ryzyko, polega bowiem na nawiązywaniu strategicznych partnerstw z firmami, które dzielą podobne wartości, cele i standardy jakości, a przede wszystkim państwami, które współpracują ze sobą politycznie i militarnie, co ma zapewnić stabilizację i przewidywalność.

Zamiast polegać na tradycyjnym outsourcingu, gdzie produkcję przekazuje się firmom trzecim, friendshoring zachęca do tworzenia relacji opartych na zaufaniu i współpracy. Jest to nowy sposób myślenia o globalnej produkcji. To podejście przynosi wiele korzyści, w tym dostęp do nowych rynków, redukcję kosztów, elastyczność i skalowalność produkcji oraz potencjał do innowacji. Lokalizacja fabryk odgrywa kluczową rolę w tym modelu, a jej wybór musi być starannie przemyślany, biorąc pod uwagę wiele czynników, które wpływają na efektywność produkcji.

Zalety friendshoringu w produkcji

Jedną z głównych zalet jest dostęp do nowych rynków i redukcja kosztów. Poprzez partnerstwo ze starannie dobranymi firmami z różnych części świata, przedsiębiorstwa mogą łatwiej wejść na nowe rynki i poszerzać zakres działalności. Wybór odpowiednich partnerów może wpłynąć na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, eliminując potrzebę zakładania i utrzymywania własnych fabryk.

Kolejne ważne aspekty to elastyczność, skalowalność i innowacja. Dzięki friendshoringow’i firmy mogą szybko dostosowywać swoją produkcję do zmieniających się warunków rynkowych. W razie potrzeby mogą zwiększać lub zmniejszać produkcję bez konieczności inwestowania w nowe zakłady produkcyjne. Współpracujące firmy często również wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, co może prowadzić do innowacji i rozwoju nowych produktów.

Lokalizacja produkcji w erze friendshoring’u

Lokalizacja fabryk odgrywa kluczową rolę w modelu friendshoring’u. Firmy szukają strategicznych partnerów na całym świecie, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność i dostęp do różnych rynków. Oto kilka ważnych aspektów lokalizacji fabryk w ramach friendshoring’u:

 1. Bliskość rynku docelowego: Wybierając lokalizację fabryki, firma musi brać pod uwagę dostępność rynku docelowego. Im bliżej klientów, tym mniejsze koszty dostawy i szybsza reakcja na zmieniające się potrzeby.
 2. Dostęp do surowców: Lokalizacja fabryki powinna zapewniać łatwy dostęp do niezbędnych surowców i materiałów. To może znacząco wpłynąć na koszty produkcji.
 3. Kwalifikowana siła robocza: Lokalizacja fabryki musi zapewniać dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, która jest niezbędna do produkcji wysokiej jakości produktów.
 4. Infrastruktura i logistyka: Infrastruktura transportowa i logistyczna jest kluczowym czynnikiem decydującym o efektywności produkcji. Lokalizacja fabryki powinna zapewniać łatwy dostęp do dróg, portów i innych środków transportu.
 5. Aspekty regulacyjne i prawne: Firmy muszą również uwzględniać aspekty prawne i regulacyjne lokalizacji fabryki, takie jak przepisy dotyczące ochrony środowiska, zatrudnienia i podatków.

Friendshoring dla logistyków

Firmy logistyczne również mogą korzystać z friendshoring’u, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego dynamicznego rynku globalnego. Friendshoring w logistyce może przyczynić się do optymalizacji łańcucha dostaw, zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy elastyczności w reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Oto kilka aspektów, jakie firmy logistyczne mogą uwzględniać przy zastosowaniu friendshoringu:

 1. Współpraca z partnerami logistycznymi: Firmy logistyczne mogą nawiązywać strategiczne partnerstwa z innymi firmami logistycznymi na całym świecie. Współpraca ta może obejmować zarówno obszary transportu, magazynowania, jak i usług spedycyjnych.
 2. Optymalizacja trasy i dostępu do rynków: Poprzez friendshoring, firmy logistyczne mogą zoptymalizować trasy transportu, wykorzystując lokalne partnerstwa do zwiększenia efektywności dostaw. Ponadto, partnerstwa z firmami lokalnymi umożliwiają łatwiejszy dostęp do różnych rynków.
 3. Dostęp do lokalnej wiedzy i zasobów: Współpraca z partnerami logistycznymi w różnych regionach pozwala firmom logistycznym korzystać z lokalnej wiedzy i zasobów, co może być kluczowe przy obsłudze specyficznych rynków i wymagań klientów.
 4. Elastyczność w zarządzaniu łańcuchem dostaw: Friendshoring daje firmom logistycznym większą elastyczność w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Mogą dostosowywać swoje operacje do sezonowych zmian w popycie, specyficznych potrzeb klientów czy też zmieniających się warunków rynkowych.
 5. Rozbudowany system magazynowy: Współpraca z partnerami logistycznymi może obejmować również korzystanie z rozległego systemu magazynowego, co pozwala na lepsze zarządzanie zapasami i skrócenie czasu dostawy.
 6. Innowacje w technologii logistycznej: Partnerstwo z firmami z różnych regionów może przynieść innowacje w dziedzinie technologii logistycznej. Wspólna praca nad rozwojem systemów śledzenia, analizy danych czy automatyzacji może poprawić efektywność łańcucha dostaw.

Początek formularza

Bez względu na to czy dotyczy to sektora produkcyjnego, czy segmentu logistycznego, w modelu frienshoring’u podstawowym założeniem jest współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego partnerów upatruje się w krajach, które przynależą do tego samego systemu politycznego i kierują się tymi samymi wartościami i przedsiębiorstwach, które wywodzą się z podobnych rynków, działających w oparciu o zbliżone standardy. Friendshoring w sektorze produkcyjnym to nowy sposób myślenia o globalnej produkcji, a prowadzenie biznesu w oparciu o te zasady jest istotne dla zminimalizowania ryzyk.

Author

 • Knight Frank

  Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest wiodącym i niezależnym globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 19 000 pracowników w ponad 500 biurach w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.