Savills prognozuje, że w 2022 roku na rynku nieruchomości w Europie będzie przybywać okazji inwestycyjnych w sektorze value-add związanych z procesem dekarbonizacji istniejących budynków i dostosowywaniem ich do wymogów ESG.

Według międzynarodowej firmy doradczej Savills, najemcy oczekują budynków spełniających wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska. Starsze aktywa z kolei mogą stanowić okazję dla inwestorów zainteresowanych ich modernizacją i przebudową.

Jak podaje Savills w swoim najnowszym raporcie European Themes 2022, obowiązujące regulacje i polityka planowania przestrzennego przyczynią się do przesunięcia części uwagi inwestorów z realizacji nowych inwestycji biurowych w kierunku modernizacji, co pozwoli im zredukować emisję śladu węglowego związanego z budową nowych obiektów.

Na rynku nieruchomości zeroemisyjność staje się priorytetem, a jego uczestnicy będą koncentrować się na pomiarze śladu węglowego, co pozwoli im zidentyfikować budynki o słabszych parametrach i zwiększyć ich efektywność energetyczną.

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, liderka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju, Savills Polska, powiedziała: „Zeroemisyjność to obecnie kluczowy wymóg z zakresu zrównoważonego rozwoju na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych. Również w Polsce, fundusze inwestycyjne i międzynarodowi najemcy oczekują niskiej emisyjności oraz planów dochodzenia do niej. Już teraz widzimy, jak zmieniają się portfele aktywów i dostępność finansowania dla nieruchomości, które nie spełniają kryteriów ESG. Stoimy u progu olbrzymiej transformacji. Redukcja emisji i śladu węglowego jest kluczowa dla polityki ESG i powinna stanowić nieodłączny element strategii dla nieruchomości. W tym celu wskazane jest by inwestorzy oraz osoby zarządzające aktywami mierzyli ślad węglowy swoich budynków i oceniali ryzyka klimatyczne nowo nabytych aktywów. W najbliższych latach przewaga konkurencyjna na rynku nieruchomości będzie budowana w dużej mierze poprzez implementację rozwiązań z zakresu technologii klimatycznych (z ang. climate tech)”.

Według Savills, w wyniku tych trendów pojawią się okazje inwestycyjne związane z podnoszeniem wartości nieruchomości, które pozwolą uzyskać wyższe czynsze.

Pod koniec 2021 r. wzrosły stopy kapitalizacji dla nieruchomości biurowych o niższym standardzie lub w słabszej lokalizacji w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie wprowadzane są regulacje środowiskowe. W tym czasie różnica pomiędzy stopami kapitalizacji dla tego rodzaju aktywów i najbardziej atrakcyjnych biurowców wyniosła 77 pb. Zainteresowanie inwestorów podnoszeniem wartości nieruchomości zazwyczaj wzrasta, gdy różnica ta przekracza 90 pb.

Savills przewiduje, że różnice pomiędzy stopami kapitalizacji będą powiększać się na terenie całej Europy, gdzie jedną z szans inwestycyjnych będzie konieczność poprawy efektywności nieruchomości operacyjnych.

Na liście najbardziej atrakcyjnych celów inwestycyjnych w sektorze value-add, według Savills, znalazły się również obiekty dla sektora life sciences w ośrodkach badawczo-rozwojowych, domy studenckie w dużych miastach akademickich charakteryzujących się niską podażą profesjonalnie zarządzanych akademików; domy opieki i szpitale, centra danych, a także najlepsze parki handlowe i hotele w znanych kurortach turystycznych.

Jak podaje Savills, w kręgu zainteresowań inwestorów oportunistycznych znajdą się również mieszkania na wynajem budowane we współpracy z lokalnymi deweloperami w krajach, w których funkcjonują silne regionalne ośrodki miejskie, a także obiekty logistyczne w państwach o niższym, aczkolwiek szybko rosnącym udziale e-commerce w sprzedaży detalicznej. Na tej liście są także magazyny, dobrze skomunikowane centra handlowe wymagające aktywnego zarządzania aktywami oraz ekologiczne obiekty hotelowe ukierunkowane na rozwój oferty w zakresie well-being.

Savills przewiduje, że rozprzestrzenianie się wariantu omikron będzie miało mniejszy wpływ na rynek najmu powierzchni biurowych niż w latach 2020-21, ponieważ firmy są obecnie lepiej przygotowane na pandemię Covid-19.

Największym zainteresowaniem najemców będą cieszyły się biurowce w najlepszych lokalizacjach i dobrze skomunikowane oraz charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną.

Chris Gillum, dyrektor działu nieruchomości biurowych, zespół doradztwa inwestycyjnego w regionie EMEA, Savills, powiedział:  „Przewidujemy, że właściciele starszych budynków biurowych w lokalizacjach poza ścisłym centrum będą przeznaczać więcej środków na modernizacje; niemniej jednak wskaźniki pustostanów w budynkach o niższym standardzie będą rosły w 2022 r., a towarzyszyć temu będzie powiększanie się różnic w wysokości stawek czynszowych pomiędzy nimi a biurowcami najwyższej klasy. Wzrośnie znaczenie elastyczności w strategiach najemców dotyczących powrotu pracowników do pracy w biurach, a ich kluczowymi elementami będą współpraca, kreatywność i zaangażowanie. Wiele przedsiębiorstw nadal nie będzie w stanie zaplanować dłuższych okresów najmu i przewidujemy, że coraz więcej większych firm będzie korzystało z oferty rynku elastycznych powierzchni biurowych. W 2019 r. udział biur elastycznych w całkowitym wolumenie transakcji najmu w Europie wyniósł rekordowe 9% – prognozujemy, że w 2022 r. ponownie zbliży się do tego poziomu”.