Czym jest Helpdesk?

Helpdesk to termin oznaczający zespół specjalistów lub platformę służącą do udzielania pomocy technicznej lub wsparcia użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z różnego rodzaju urządzeniami, aplikacjami lub usługami. W przypadku Helpdesk BPCC jest to platforma, która służy do wymiany informacji i usług między ekspertami a firmami członkowskimi BPCC, w celu rozwiązania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw. Helpdesk BPCC zapewnia dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, którzy oferują specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które pomagają firmom członkowskim BPCC w prowadzeniu biznesu.

Korzystanie z BPCC Helpdesk jest proste i intuicyjne. Firma członkowska BPCC może skorzystać z usług Helpdesku poprzez przesłanie zgłoszenia, które zostanie przekazane do specjalisty z danej dziedziny. Specjalista z kolei udzieli pomocy, udzielając odpowiedzi na pytania, udostępniając narzędzia lub wskazując, jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać problem.

W ten sposób BPCC Helpdesk umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstw. Dzięki temu przedsiębiorstwa członkowskie BPCC mają dostęp do wysokiej jakości ekspertów i usług, które pozwalają im skutecznie prowadzić swoją działalność i osiągać sukces na rynku.

Cele:

  • Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem w firmach – głównym celem BPCC Helpdesk jest pomaganie firmom członkowskim BPCC w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem biznesu. Specjaliści z różnych dziedzin służą swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc firmom rozwiązywać problemy, które mogą mieć wpływ na ich działalność.
  • Inicjowanie współpracy pomiędzy firmami członkowskimi BPCC – BPCC Helpdesk służy również jako platforma do nawiązywania kontaktów i współpracy między firmami członkowskimi BPCC. Dzięki temu firmy mogą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami oraz nawiązywać nowe relacje biznesowe.
  • Dzielenie się kompetencjami, które posiadają członkowie BPCC – BPCC Helpdesk umożliwia członkom BPCC dzielenie się swoją wiedzą i kompetencjami, co pozwala na wzrost ich wartości dla innych firm członkowskich. Dzięki temu każda firma członkowska BPCC ma dostęp do najlepszych praktyk i rozwiązań, które pomagają jej w prowadzeniu biznesu.

Nasza oferta

  • Typowe problemy i ich rozwiązania – BPCC Helpdesk udostępnia firmom członkowskim listę najczęstszych problemów, z jakimi borykają się firmy, oraz propozycje ich rozwiązań. Dzięki temu firmy mogą łatwo znaleźć odpowiedzi na swoje problemy i szybko je rozwiązać.
  • Webinary i szkolenia – BPCC Helpdesk oferuje webinary i szkolenia online, które pozwalają firmom członkowskim na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem biznesu. Tematyka szkoleń i webinarów jest różnorodna i obejmuje takie zagadnienia, jak: prawo pracy, rachunkowość, marketing, sprzedaż, zarządzanie projektami, HR, itp.
  • Bezpośrednie konsultacje z ekspertami – BPCC Helpdesk umożliwia firmom członkowskim bezpośrednie konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin. Specjaliści BPCC służą swoją wiedzą i doświadczeniem, pomagając firmom w rozwiązywaniu problemów i udzielając odpowiedzi na pytania. Konsultacje mogą odbywać się drogą mailową, telefoniczną lub poprzez platformę Helpdesku.

Masz problem w firmie?

Dzięki ofercie BPCC Helpdesk firmy członkowskie BPCC mają dostęp do specjalistów i wiedzy, która pomaga im w prowadzeniu biznesu oraz w rozwiązywaniu problemów.

ZADAJ PYTANIE I ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE!