Ważne dla światowej gospodarki wydarzenia polityczne, ale także zmiany obejmujące kraje Unii Europejskiej – od wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu po nowe regulacje związane z ESG i wdrażaniem Zielonego Ładu, będą kształtować sytuację ekonomiczną na świecie w najbliższych miesiącach.

Badanie Global Economic Conditions Survey (GECS) przeprowadzone przez ACCA i Institute of Management Accountants (IMA®) dotyczące czwartego kwartału 2023 r. pokazuje umiarkowany spadek zaufania finansistów na świecie, jednocześnie wskazując szansę na powolny wzrost gospodarczy. Wydarzenia polityczne takie jak wybory w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Pakistanie czy Indonezji, które będą odbywać się w tym roku, spowodowały, że ryzyka gospodarcze znalazły się na pierwszym miejscu wśród zagrożeń wskazywanych przez finansistów biorących udział w badaniu. Co ciekawe, w porównaniu z badaniem sprzed 12 miesięcy, z podium zniknęło ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, co może oznaczać, że firmy przyzwyczaiły się już do tempa zmian związanego z wdrożeniem sztucznej inteligencji i budują strategie działania w tym obszarze.

– Europa Zachodnia powinna obecnie nieco przyspieszyć, głównie dzięki wewnętrznej konsumpcji.
Sytuacja konsumentów jest coraz lepsza, a wskaźnik bezrobocia znajduje się na historycznie rekordowo niskich poziomach. Mocny popyt wewnętrzny będzie również dominującym źródłem wzrostu w przypadku polskiej gospodarki. Spodziewana jest znacząca poprawa otoczenia gospodarczego, czemu sprzyja niższy koszt finansowania, ekspansja budżetowa oraz silny rynek pracy. Dzięki wysokiemu popytowi na pracę możemy nadal spodziewać się wzrostu wynagrodzeń w wartościach dwucyfrowych. Z kolei inwestycje powinny zwiększyć się dzięki odblokowaniu środków z KPO. W efekcie tempo wzrostu przyspieszy z okolic zera w 2023 r. do ponad 3 proc. w drugiej połowie bieżącego roku – mówi Tomasz Manowiec, ekspert ACCA, Associate Partner Corporate Finance w Baker Tilly TPA.

W Polsce wciąż jednym z kluczowych zagrożeń jest pozyskanie i utrzymanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Także wprowadzenie regulacji związanych z ESG może znacząco wpływać na działania przedsiębiorstw na naszym rynku.

– Prognozy dla globalnej gospodarki w 2024 r. zakładają utrzymanie dość dobrego tempa wzrostu PKB na poziomie ok. 3 proc. w skali świata. Dynamika oczywiście jest zróżnicowana między państwami rozwiniętymi, rosnącymi w tempie ok. 1 proc., i rozwijającymi się, które zwiększają PKB o 3-4 proc., oraz między regionami. Pewne spowolnienie może być obserwowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie restrykcyjna polityka monetarna oddziałuje negatywnie na gospodarkę, jednak pozwala obniżyć inflację do wartości oczekiwanych przez bank centralny – dodaje Tomasz Manowiec.

Ważnym spostrzeżeniem z raportu jest także fakt, że obawy specjalistów ds. finansów i rachunkowości  o wzrost kosztów ponownie zmniejszyły się w ostatnim kwartale, ale pozostają wysokie w ujęciu historycznym. Może to sugerować, że oczekiwania rynków finansowych mogą być zbyt optymistyczne co do czasu i skali cięć stóp procentowych przez banki centralne w 2024 roku.

Author

  • ACCA Polska

    ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Oferuje rozpoznawalne na całym świecie kwalifikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze rachunkowości, finansów i zarządzania. Na świecie organizacja wspiera ponad 247 tys. członków oraz ponad 526 tys. studentów w 181 krajach. W Polsce zrzeszonych jest 2200 członków, a kolejne 4700 studentów jest na drodze do uzyskania kwalifikacji. ACCA współpracuje z ok. 8,5 tys. pracodawców. Wśród nich szczególnie wyróżnia przedsiębiorstwa inwestujące w kapitał ludzki i wspierające rozwój zawodowy swoich pracowników. Jest organizacją not-for profit.