Międzynarodowa kancelaria CMS doradza MOL przy transakcji nabycia pakietu stacji paliw od Grupy Lotos S.A., sprzedaży pakietu stacji paliw na Węgrzech i Słowacji przez MOL na rzecz PKN Orlen oraz przy transakcji nabycia przez Rossi Biofuel Zrt spółki Lotos Biopaliwa.

Kancelaria CMS doradza przy transakcjach związanych z przygotowywaną fuzją Grupy Lotos S.A. i PKN ORLEN S.A. w zakresie realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej.
Interdyscyplinarny zespół prawników CMS reprezentuje węgierski MOL przy nabyciu 100% udziałów w spółce Lotos Paliwa, posiadającej m.in. pakiet 417 stacji paliw na terenie Polski.
Wartość transakcji została ustalona na blisko 610 milionów USD, z elementem zmiennym zależnym od wysokości długu oraz kapitału obrotowego spółki. Sprzedaż sieci stacji paliw przez Grupę Lotos jest niezbędna do przeprowadzenia jej planowanego przejęcia przez PKN Orlen.
Prawnicy CMS doradzali również w zakresie zbycia przez MOL na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech i Słowacji za łączną kwotę 259 mln USD. Zbywane aktywa obejmują 144 stacje paliw na Węgrzech i 41 stacji na Słowacji.
Prawnicy CMS uczestniczyli również w transakcji nabycia spółki Lotos Biopaliwa przez węgierską spółkę Rossi Biofuel Zrt.

„W imieniu kancelarii CMS dziękuję naszym Klientom za powierzenie nam tej odpowiedzialnej pracy. Skuteczne prowadzenie równoległych negocjacji w powiązanych projektach M&A pokazuje jak silny jest obecnie zespół transakcyjny CMS” – komentuje Rafał Zwierz, partner stojący na czele zespołu fuzji i przejęć kancelarii CMS.
„Transakcja ta jest przykładem, jak skomplikowane i wielowątkowe są projekty M&A. Połączenie naszego doświadczenia transakcyjnego oraz szerokiej wiedzy regulacyjnej pozwoliło na sprawne przeprowadzenie jednego z najbardziej wymagających procesów M&A na naszym rynku” – powiedział Błażej Zagórski – partner w zespole fuzji i przejęć kancelarii CMS.
Łukasz Szatkowski, partner w zespole energetyki i projektów infrastrukturalnych CMS,  podkreśla z kolei, że przedmiotowe transakcje są jednymi z istotniejszych w sektorze energetycznym w ostatnim czasie.

Pracami zespołu CMS kierowali partnerzy: Łukasz Szatkowski, Błażej Zagórski, Rafał Zwierz oraz Piotr Ciołkowski. W skład zespołu weszli również starsi prawnicy: Rafał Burda, Piotr Prawda, Magdalena Zmysłowska, Grzegorz Pączek, Adam Kędziora, Jagoda Nowakowska oraz prawnicy: Szymon Klimkowski, Anis Ben Amer, Paweł Ura, Michał Tutaj, Mateusz Mazur oraz Patrycja Styczyńska.
Małgorzata Urbańska, partner oraz Krzysztof Sikora, straszy prawnik, doradzali w zakresie prawa konkurencji.
Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska zapewniła partner Agnieszka Skorupińska wraz ze starszym prawnikiem Wojciechem Szopińskim.
W kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej doradzał starszy prawnik Maciej Olejnik.
Helen Rodwell oraz Eva Talmacsi z węgierskiego biura CMS kierowały pracami w zakresie zbycia przez MOL pakietu stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech i Słowacji w czym były wspierane przez Eliskę Copland oraz Moritza Kopkę.