Na rynku przemysłowym i logistycznym widać coraz większą równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na powierzchnię, a nowymi inwestycjami. Obecnie w budowie jest 2,8 mln mkw. nowej przestrzeni, z czego połowa powstaje spekulacyjnie – wynika z raportu „Market Outlook 2024” CBRE. Najwięcej buduje się we Wrocławiu. W całym 2023 roku wynajęto 5,7 mln mkw., a odsetek wolnych powierzchni normuje się na poziomie 6-8 proc. W efekcie stabilizują się czynsze. Rozwój firm obecnych na rynku oraz pojawianie się nowych graczy będą generować stałe zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną i produkcyjną.

Niezależnie od zawirowań gospodarczych, rynek magazynowy w Polsce pozostawał stabilny. Mimo to w latach 2017-2022 mieliśmy do czynienia z nadwyżką popytu nad podażą, co w 2023 roku uległo zmianie i pojawiły się pierwsze oznaki nadpodaży. Obecnie widzimy, że rynek zaczyna osiągać coraz lepszą równowagę pomiędzy dostępnością powierzchni, a zapotrzebowaniem na nią, na co wskazuje m.in. stan pustostanów normujący się na zdrowym poziomie 6-8 proc. Stabilizują się również koszty finansowania inwestycji i budowy. W związku z tym w najbliższej przyszłości nie powinniśmy spodziewać się skokowych zmian w wysokości czynszów, które obecnie wynoszą do 7,25 euro za mkw. za miesiąc w mieście Warszawa oraz od 3,9 do 5,4 euro w pozostałych regionach kraju. Trzeba jednak pamiętać, że mimo obecnej stabilizacji na horyzoncie wciąż pojawiają się bardzo duże transakcje, które będą napędzać popyt – mówi Michał Śniadała, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE.

Całkowite zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznej na koniec 2023 roku były o 11 proc. wyższe rok do roku i wyniosły 31 mln mkw. W tym okresie do użytku oddano 3,7 mln mkw. i był to drugi najwyższy wynik w historii. Najwięcej takiej przestrzeni przybyło w Regionie Warszawskim (618 tys. mkw.) oraz Katowicach (599 tys. mkw.). Z kolei największą inwestycją okazał się obiekt Panattoni BTS Zalando Bydgoszcz o powierzchni 146 tys. mkw. Popyt na magazyny w 2023 roku wyniósł 5,7 mln mkw. powierzchni i był to trzeci najwyższy wynik w historii, pomimo spadku o 15 proc. w porównaniu do 2022 roku.

Nowe magazyny

W budowie jest obecnie 2,8 mln mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznej, z czego połowa to inwestycje spekulacyjne. To o 40 proc. wyższy wynik niż na koniec 2020 roku i o 18 proc. niższy w porównaniu do końcówki 2022 roku. Liderem pod względem powstającej przestrzeni jest Wrocław, gdzie buduje się jej 775,3 tys. mkw., a więc 28 proc. wszystkich realizacji w Polsce.

Polska pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla działalności przemysłowej i logistycznej w Europie. Cały czas obserwujemy rozwój firm obecnych na rynku, poszerzanie ich łańcuchów dostaw, a także pojawianie się nowych graczy. Zapotrzebowanie na powierzchnię przemysłowo-logistyczną będą generować zarówno firmy produkcyjne, jak i z sektora handlu internetowego. W odróżnieniu od innych rynków regionu, w Polsce cały czas mają miejsce transakcje branży e-commerce – mówi Michał Śniadała, CBRE.

 

Author

  • CBRE

    CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Los Angeles, jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2019 r.). Firma zatrudnia ponad 100 000 pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie. CBRE oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi korporacyjne, usługi zarządzania nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cbre.pl.