W Poznaniu w siedzibie Grant Thornton Frąckowiak odbyło się śniadanie biznesowe dotyczące optymalizacji transakcji łańcuchowych i skutecznego odzyskiwania zagranicznego podatku. Głównym celem spotkania było omówienie kluczowych aspektów efektywnego zarządzania finansami firm operujących na globalnym rynku. Pierwsza część spotkania, prowadzona przez Macieja Hadasa, Partnera oraz Doradcę Podatkowego w firmie Grant Thornton, skupiła się na transakcjach łańcuchowych w kontekście VAT. Omówiono definicję transakcji łańcuchowych oraz różnice między transakcjami ruchomymi i nieruchomymi. Ponadto, poruszono temat transakcji trójstronnych uproszczonych, przedstawiając przykłady praktyczne i omawiając wyzwania oraz zagrożenia związane z tym rodzajem transakcji. W drugiej części spotkania, prowadzonej przez Marcina Piotrowskiego, Dyrektora Zarządzającego w firmie CASH BACK POLSKA (Grupa VATIT), skoncentrowano się na skutecznym odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT. Omówiono istotę zagranicznego podatku VAT oraz przyczyny, dla których nie wszystkie firmy odzyskują ten podatek. Przedstawiono także prosty proces odzyskiwania VAT-u oraz wskazano na możliwe duże kwoty, które mogą być odzyskane przez firmy.

Author