Grupa robocza BPCC ds produkcji istnieje od 2005 roku, kiedy to rozpoczęsliśmy spotkania w siedzibach firm w całej Polsce, skupiając się na najważniejszych zagadnieniach ważnych dla produkcji.

4 października odbyło się spotkanie w Gliwicach, w formie warszatatów HR w ramach wydarzeń Klastra Automotive Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Tematem wiodącym były elastyczne formy zatrudnienia jako odpowiedzi na trudną sytuację na rynku pracy. Temat ważny dla uczestników, głównie managerów z działów HR firm produkcyjnych sektora automotive zlokalizowanych na Górnym Śląsku.

Gości powitał Łukasz Górecki, dyrektor Klastra. W swoim wstępie po krótce nakreślił wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie firmy produkcyjne w regionie pod wpływem wielu czynników zewnętrznych mających wpływ na kształtowanie się rynku pracy. Jako kolejny głos zabrał Michael Dembinski, główny doradca BPCC, który przedstawił główne trendy polskiej gospodarki, również w kontekście wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Perspektywa krótszego okresu jest zdominowana przez konflikt zbrojny w Ukrainie. Czynniki mające wpływ na niestabilność rynkową to głównie rosnące ceny energii, zaburzenia łańcucha dostaw spowodowane zmianami geopolitycznymi, pandemia i rosnąca inflacja.

Biorąc pod uwagę siłę polskiego rynku pracy (Polska ma obecnie drugą najniższą stopę bezrobocia w UE, wynoszącą 2,8%, według Eurostatu), rekrutacja i utrzymanie pracowników jest największym wyzwaniem HR, przed którym stoi dziś sector produkcyjny w Polsce.

Dr Paweł Mlicki, doradca z firmy Déhora oraz mecenas Michał z Kancelarii DGTL, wyjaśnili jak ważna jest elastyczność czasu pracy dla każdej firmy produkcyjnej, w kontekście bezpieczeństwa, zachowania dobrego zdrowia załogi, zadowolenia z pracy co w efekcie przekłada się na wyższą wydajność produkcji. W swojej prezentacji przedstawili trzy różne systemy czasu pracy, z naciskiem na pracę zmianową wymaganą do utrzymania linii montażowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyjaśniono w jaki sposób znowelizowany Kodeks Pracy będzie odzwierciedlał te kwestie; omówiono również problemy związane z równoważeniem wymogów harmonogramów produkcji z priorytetami pracowników.

Społeczeństwo przechodzi powolną, ale nieubłaganą zmianę z przekładania wysokości zarobków ponad czas czas wolny na priorytetowe traktowanie czasu. Obrazowo pokazał to przykład dwóch fabryk zlokalizowanych pod dwóch stronach drogi – jedna z nicha umieściła billboard z reklamą, że płaci 3000 zł za 160-godzinny miesiąc pracy, jej konkurent zapewniał, że zapłaci 3000 zł za 150-godzinny miesiąc pracy, przyciągając znaczną liczbę pracowników z sąsiedniej fabryki.

Jednym z bardzo skutecznych rozwiązań jest wprowadzenie algorytmów analizujących dane produkcyjne, patrząc na szczytowe i dolne dane w ciągu roku, miesiąca, tygodnia i dnia oraz oprogramowania, które pozwala pracownikom dopasować pożądany czas pracy do rzeczywistych wymagań na linii montażowej. Punktem wyjścia powinna być ankieta pracownicza, przeprowadzona przez zaufaną firmę zewnętrzną.

Praktyczne spotkanie w formie warsztatów i otwartej dyskusji, w dużym stopniu oparte na studiach przypadków i kluczowych wskaźnikach wydajności, dostarczyło uczestnikom wiele potężnych spostrzeżeń, oferując nowe sposoby optymalizacji zarządzania czasem pracy w fabrykach.

Author