Kredyt ekologiczny

Zgodnie z ostatnią aktualizacją harmonogramu zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie kredytu ekologicznego. Obecnie w 2023 r. przewidziany jest wyłącznie jeden konkurs z naborem wniosków pomiędzy 13 czerwca a 17 sierpnia.

Celem inwestycji w konkursie Kredytu ekologicznego FENG jest modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Oszczędność energii pierwotnej musi wynieść przynajmniej 30% w porównaniu do dotychczasowego zużycia.

Zakres i poziom wsparcia projektów ekologicznych różni się w zależności od wybranego rodzaju pomocy publicznej.

Dofinansowanie jest udzielane w postaci bezzwrotnej dopłaty – premii ekologicznej – do kredytu komercyjnego zaciągniętego w jednym z akredytowanych banków.

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji zaliczające się do kategorii small i mid-caps, prowadzący działalność na terenie Polski.

Dotacje na działalność badawczo-rozwojową

Nadal można się ubiegać o dotację o ogólnopolskim zasięgu na rozwój nowych lub znacząco ulepszonych, innowacyjnych w skali kraju produktów i usług w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw.

Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w konkursie FENG Ścieżka SMART trwa do 30 czerwca 2023 r. Kolejny i jednocześnie ostatni nabór wniosków dla pojedynczych przedsiębiorstw w bieżącym roku przewidziano między 6 lipca a 31 sierpnia 2023 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację kompleksowych projektów obejmujących obszary:

  • B+R (obowiązkowo dla dużych przedsiębiorstw) lub
  • wdrożenie innowacji w postaci wyników prac B+R.

Wspierane projekty mogą dodatkowo zawierać moduły fakultatywne, takie jak:

  • infrastruktura B+R,
  • cyfryzacja,
  • przedsięwzięcia proekologiczne,
  • internacjonalizacja,
  • szkolenia.

Minimalna wartość projektu B+R dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.

Wysokość dofinansowania będzie zależeć od zakresu projektu oraz statusu przedsiębiorstwa i może wynieść nawet do 80% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski.

Author

  • Rödl & Partner

    Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Działa w 50 krajach i ma 107 biur, w których pracuje 5260 osób. W Polsce zatrudnia ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 30 lat łączy tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do biznesu. To firma, w której okazywanie troski i duch zespołowości kształtują wzajemne relacje i budują zaufanie wśród klientów na całym świecie. Atutem Rödl & Partner jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników biegle władających językiem niemieckim i angielskim. Doradcy Rödl & Partner wychodzą poza liczby, tabele i paragrafy, stawiając na zrozumienie biznesu i szczere zaangażowanie. Skuteczny doradca podąża za rozwojem biznesu klienta, pomaga nie tylko przewidywać trudności, lecz także wskazywać na szanse.