Zespół Fuzji i Przejęć PwC Polska, zajął pierwsze miejsce wśród doradców transakcyjnych pod względem liczby zrealizowanych transakcji na polskim rynku w 2022 roku, wg renomowanych rankingów M&A przygotowywanych. m.in. przez Thomson Reuters Refinitiv, Dealogic, Bloomberg. Jako wiodący doradca transakcyjny (M&A) zespół pod przewodnictwem Adama Demusiaka i Marcina Byrta zrealizował z sukcesem 16 transakcji w Polsce na łączną kwotę ponad 8,5 miliardów złotych.

 “Zaufanie i długoterminową wartość jaką wnosimy do każdej transakcji doceniają zarówno klienci prywatni oraz fundusze private equity. Bardzo im za to dziękujemy – to zasługa całego naszego teamu Deals Platform. Jesteśmy #1 w rankingach transakcyjnych Thomson Reuters Refinitiv, Dealogic, Bloomberg jako doradca z największą ilością zrealizowanych transakcji w 2022 r. w Polsce, powtórzyliśmy ten fantastyczny wynik czwarty rok z rzędu. W ostatnich 8 latach 6 razy zajęliśmy #1 miejsce w Polsce według liczby zrealizowanych transakcji” – mówi Adam Demusiak, partner PwC Polska, lider zespołu ds. fuzji i przejęć.

Pomimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej oraz geopolitycznej (implikacje wojny w Ukrainie) aktywność inwestorów w 2022 roku w naszym regionie w dalszym ciągu była duża. Sporo transakcji zrealizowanych w sektorach niecyklicznych jak np. infrastruktura (np. energia odnawialna) oraz sektorze technologii (np. płatności, telematyka i usługi w modelu SaaS), nadrobiło niższy apetyt inwestorów i mniej transakcji w sektorach podatnych na ryzyka np. FMCG, budownictwo.

Ograniczony dostęp i rosnący koszt finansowania dłużnego w ubiegłym roku połączony z większą niepewnością dotyczącą wyników spółek w 2023 i 2024 przełożył się na nieznaczne obniżenie poziomów wycen (mnożników transakcyjnych) w większości branż.

“Ten rok będzie w mojej opinii w dalszym ciągu oparty o polaryzację sektorową w ujęciu liczby transakcji. Szczególnie doceniane będą przez inwestorów spółki, które i) potrafią przełożyć na konsumentów rosnące koszty prowadzenia działalności, ii) operują na rynku globalnym a nie lokalnym przez co dywersyfikują ryzyko wahań popytu na jednym rynku, iii) dodatkowo poprzez swoją skalę i zasoby finansowe mogą wykorzystać nadarzające się okazje akwizycyjne i konsolidować rynek (wzrost nieorganiczny). Dziś prowadzimy kilka projektów dla funduszy Private Equity, które intensywnie szukają potencjalnych celów do przejęcia dla swoich platform w regionie CEE” – dodaje Demusiak.

 W ostatnich 12 miesiącach, zespół M&A pod przewodnictwem Adama Demusiaka i Marcina Byrta, jako wiodący doradca transakcyjny brał udział w 16 zrealizowanych transakcjach w Polsce o łącznej wartości ponad 8,5 mld złotych (w poprzednim roku było to 15 transakcji wartych około 8 mld złotych), pracując z wiodącymi funduszami Private Equity m.in. Innova Capital, Abris Capital Partners, Tar Heel Capital, 21 Invest oraz przedsiębiorstwami, będącymi liderami w swoich segmentach rynkowych np.  VGL Solid Group, Sygnity, Hymon, Rockfin, Miropasz, Stella Pack, Columbus Energy, YieldPlanet, Vitol.

PwC globalnie jako wiodący doradca transakcyjny w 2022 roku brał udział w ponad 800 zamkniętych transakcjach (najwięcej spośród wszystkich doradców M&A), podczas gdy w 2021 roku było to 720 transakcji. Nasz zespół w Polsce korzysta z szerokiej sieci konsultantów z całego świata, jak również uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach – daje to ogromną szansę na rozwój osobom, które tak jak my pasjonują się transakcjami” – dodaje Marcin Byrt, partner PwC Polska z zespołu ds. fuzji i przejęć.

Zespół Deals Platform w PwC Polska, pod przewodnictwem Rafała Dróbki, partnera PwC Polska,  to ponad 200 ekspertów. W skład zespołu wchodzą także m.in. następujący partnerzy: Michał Gójski, Mike Wilder (transaction services), Sławomir Krempa, Marta Pabiańska, Rafał Szczotka (odpowiadający za podatkowe aspekty transakcji), Piotr Woźniakiewicz (planowanie sukcesji, restrukturyzacje), Paweł Dżurak (restrukturyzacje, finansowanie), Agnieszka Gajewska, Dionizy Smoleń (inwestycje infrastrukturalne), Marcin Klimczak (forensics), Piotr Rudzki (wyceny) czy Dorota Dębińska-Pokorska (energetyka) i Kinga Barchoń (nieruchomości).

Deals Platform to zespół specjalizujących się w złożonych procesach transakcyjnych ekspertów zaczynając od fuzji i przejęć, po doradztwo strategiczne i commercial due diligence, due diligence finansowe, due diligence podatkowe, finansowanie, strukturyzację transakcji, planowanie sukcesji i restrukturyzacje oraz wyceny i modelowanie finansowe. Tylko w przypadku zespołów podatkowych Sławomira Krempy, Marty Pabiańskiej, Rafała Szczotki i Piotra Woźniakiewicza – liczba ekspertów wzrosła w ubiegłym roku o ponad 30 proc.

Więcej o usługach doradztwa PwC w zakresie fuzji i przejęć: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/fuzje-przejecia-doradztwo-transakcyjne.html

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.