Polska firma SIGNIUS nawiązała współpracę w zakresie dostarczania rozwiązań do elektronicznego pieczętowania dokumentów z ITSCare, czyli spółką zależną największego niemieckiego podmiotu oferującego ubezpieczenia zdrowotne – AOK. Rozwiązanie  SIGNIUS zostało wdrożone celem zabezpieczenia poufnych danych klientów niemieckiego ubezpieczyciela. Tym samym SIGNIUS wspiera przetwarzanie wysoce wrażliwych dokumentów ponad 27 milionów ubezpieczonych. Kwalifikowane pieczęcie elektroniczne są uznawane w Unii Europejskiej jako sposób podpisywania dokumentów przez osoby prawne, takie jak firmy, spółki akcyjne i instytucje publiczne.

Ubezpieczyciele są jednymi z pionierów cyfryzacji. Z jednej strony potencjał optymalizacji procesów jest największy tam, gdzie każdego dnia mamy do czynienia z milionami dokumentów. Z drugiej strony należy przestrzegać maksymalnych standardów bezpieczeństwa ze względu na wrażliwość prawnie chronionych danych. AOK już jakiś czas temu wprowadziło rozwiązania do kwalifikowanego elektronicznego pieczętowania niektórych rodzajów dokumentów. Dotychczas były one oparte na kartach pieczętujących i czytnikach kart wydawanych przez kwalifikowane centra zaufania. Rozwiązanie dostarczone przez SIGNIUS umożliwia ubezpieczycielowi bardziej efektywne zarządzanie dokumentami dla ponad 27 milionów posiadaczy polis. Szacuje się, że miesięcznie pieczętowanych za pośrednictwem technologii SIGNIUS może być nawet ponad milion dokumentów.

– Jesteśmy przekonani, że kwalifikowana pieczęć elektroniczna zgodna z eIDAS i dostarczana na kwalifikowanym urządzeniu typu QSCD (Qualified Seal Creation Device / HSM) będzie kolejnym krokiem w procesie cyfryzacji dla wielu ubezpieczycieli. Nasze rozwiązanie przynosi wymierne korzyści już od pierwszego dnia. Potwierdził to nieskomplikowany i szybki proces wdrożenia w AOK, który wyniósł zaledwie kilka dni. Celem jest dalsze wdrażanie pieczęci osadzonej na QSCD (HSM) jeszcze w tym roku, a tym samym zwiększenie rocznego wolumenu automatycznie pieczętowanych dokumentów – mówi Jack Piekarski, współzałożyciel i VP Sales SIGNIUS.

Najnowsze rozwiązanie od SIGNIUS zastępuje karty i czytniki kart sprzętowym modułem bezpieczeństwa (HSM), który może być obsługiwany we własnym centrum danych firmy i jest certyfikowany jako kwalifikowane urządzenie do tworzenia pieczęci (QSCD) zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej  eIDAS. Technologia firmy SIGNIUS daje możliwość pieczętowania takich dokumentów jak: zaświadczenia o niezdolności do pracy, wnioski o dodatkowe zwroty kosztów, faktury za refundowane terapie czy też zabiegi. Dodatkowo są one konwertowane z plików Office, PDF lub obrazów do formatu PDF/A-2b, a następnie opieczętowane obowiązkową pieczęcią kwalifikowaną w celu długoterminowego przechowywania. W oparciu o dostarczone przez SIGNIUS rozwiązanie możliwe jest wykonywanie do 30 milionów operacji pieczętowania na godzinę. Nowe rozwiązanie od SIGNIUS działa na niezawodnym, wydajnym i zasadniczo znanym sprzęcie. Oferuje możliwość korzystania z wielu metod monitorowania urządzeń, może być łatwo skalowane i nie ma ograniczeń co do liczby podłączonych aplikacji biznesowych.

Przez długi czas byliśmy ograniczeni ograniczoną liczbą czytników kart inteligentnych podłączonych fizycznie do sprzętu, wrażliwą łącznością, wymagającym monitorowaniem urządzeń i długim czasem wdrażania rozwiązania opartego na kartach. Teraz nie tylko eliminujemy regularne wdrożenia na miejscu. Oszczędzamy również czas dzięki możliwości prostego i łatwego, a jednocześnie bezpiecznego pieczętowania dokumentów w systemach, które znamy. Cały proces wdrożenia zajął znacznie mniej czasu niż planowano i przebiegł sprawnie. Dziękujemy firmie SIGNIUS za dotychczasową sprawną współpracę – mówi Heiko Klenk z ITSCare.

AOK to największa niemiecka firma zajmująca się ubezpieczeniami zdrowotnymi z udziałem w rynku wynoszącym około 37 procent.  Według ostatnich danych AOK wydaje codziennie 271 milionów euro, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę zdrowotną wszystkim ubezpieczonym. Ponad 416 tys. lekarzy w Niemczech rozlicza leczenie i usługi za pośrednictwem AOK.

Ponadto SIGNIUS jest m.in. twórcą oraz właścicielem nowoczesnej i kompleksowej platformy do natychmiastowego podpisywania dokumentów na wszystkich urządzeniach, każdym rodzajem podpisu – zaawansowanym i kwalifikowanym – bez papieru, w pełni zdalnie, wygodnie i prawomocnie. Proste API umożliwia zintegrowanie systemu informatycznego firmy z platformą, co pozwala na zautomatyzowanie i tym samym przyspieszenie procesu elektronicznego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Dostępne są różne modele wdrożenia rozwiązania: od wersji online, integrację przez API,  po wdrożenie lokalne (on-premise). Ponadto, platformę wyróżnia szereg funkcjonalności, m.in. możliwość całkowicie zdalnego nabycia podpisu kwalifikowanego na podstawie identyfikacji online, opcjonalne pokrycie płatności za podpisy współpodpisujących oraz realizacja całego procesu podpisywania w jednym kanale online.

Author

  • SIGNIUS

    SIGNIUS oferuje szerokie spektrum rozwiązań zgodnych z rozporządzeniem unijnym eIDAS: nowoczesną platformę do zdalnego podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i zaawansowanym, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, zdalną wideoweryfikację klienta i znacznik czasu. Tworzymy innowacyjne technologie napędzające transformację cyfrową i wspierające rozwój przedsiębiorstw. Centrala Spółki mieści się w Poznaniu, a biura sprzedaży w Warszawie i Berlinie.