W 2023 roku specjaliści, managerowie i dyrektorzy HR muszą mierzyć się m.in. z dalszą rywalizacją o talenty oraz niedoborami kandydatów. Dla działu zarządzania zasobami ludzkimi istotne będą również zmiany kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz coraz ważniejsza kwestia ESG. Ponadto procesy HR będą dalej usprawniane dzięki wsparciu nowoczesnych technologii, między innymi z obszaru uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji (AI). Jakie inne wyzwania czekają branżę HR w najbliższych miesiącach i latach?

ESG – konieczność moralna i biznesowa

Tematyka zrównoważonego rozwoju i ESG (Environmental, Social, and Governance) zyskuje na popularności w Polsce. Wynika to przede wszystkim z planowanego odgórnego wymogu raportowania pozafinansowego przez firmy, nałożonego przez UE. Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, od 2026 r. ok. 3,6 tys. przedsiębiorstw będzie musiało przygotowywać raporty niefinansowe. Z raportu Green is Good wynika, że liczba organizacji posiadających Strategię Zrównoważonego Rozwoju wzrośnie w ciągu najbliższego roku aż o 79 proc.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów, pracowników i inwestorów, firmy znacznie zwiększają swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Wdrożenie ESG wpływa nie tylko na silniejszą przewagę konkurencyjną i większe możliwości finansowania, lecz także na większą atrakcyjność firmy dla potencjalnych pracowników. Dzisiaj społeczna, ekologiczna i korporacyjna odpowiedzialność jest kluczowym czynnikiem przyciągającym i utrzymującym najlepsze talenty w organizacji. Kandydaci oczekują od swoich przyszłych pracodawców bezpieczeństwa i przejrzystości. Chcą mieć też pewność, że firmy nie tylko spełniają narzucone regulacje, ale także proaktywnie dbają o środowisko i kwestie społeczne.

Skuteczne wykorzystywanie AI może pomóc w pracy rekrutera

W 2023 roku będziemy obserwować dalszy wzrost popularności wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesach HR. Wynika to z jednej strony z wymogów szybko rozwijającego się rynku, a z drugiej — z rosnącej oferty zaawansowanych rozwiązań opartych na AI. W związku z tym firmy będą zwiększać budżety przeznaczone na technologiczne rozwiązania HR. Według szacunków Infiniti Research Ltd. globalny rynek oprogramowania HR ma wzrosnąć o 11,17 mld dolarów w latach 2022-2026.

Sztuczna inteligencja umożliwia redukcję kosztów, większą efektywność, oszczędność czasu oraz uproszczenie procesów. Nic więc dziwnego, że ma coraz większy wpływ na rynek pracy i pomaga w osiągnięciu przewagi biznesowej, także wśród działów HR. Chociaż AI przynosi bez wątpienia wiele korzyści, to budzi też pewne naturalne obawy w branży o to, na ile i w jakim zakresie wpłynie na stanowiska związane z researchem i rekrutacją, zarówno w wewnętrznych działach HR jak i zewnętrznych firmach doradczych. Już teraz obserwujemy coraz większy trend wykorzystywania chatbotów przez firmy rekrutujące pracowników na dużą skalę. To narzędzie oparte na AI umożliwia automatyzację procesów rekrutacyjnych i ustalenie podstawowych informacji o kandydacie. Wciąż jednak nie wszystkie osoby będące na rynku pracy są obecne w sieci. Dotyczy to przede wszystkim pracowników na najwyższych stanowiskach, co może mieć istotne znaczenie w odkrywaniu pełnego Talent Pool.

Wprowadzając nowe rozwiązania, warto zwrócić uwagę na zmieniające się preferencje i oczekiwania kandydatów. Z jednej strony, sztuczna inteligencja i chatboty mogą zapewnić szybką i łatwą interakcję z kandydatami oraz lepszą obsługę klienta. Z drugiej zaś, wiele osób wciąż preferuje bezpośredni kontakt z rekruterem/doradcą i oczekuje indywidualnego podejścia do swoich potrzeb. Możliwe, że w przyszłości praca HR będzie polegała na równowadze między zautomatyzowanymi procesami rekrutacji i interakcją międzyludzką. Pracownicy będą musieli wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, jednocześnie dbając o to, aby nie stracić swojej wartości jako ekspertów w dziedzinie zasobów ludzkich. Obecnie AI odciąża nas w dużej mierze z pracy mechanicznej, a nie intelektualnej. Daje przestrzeń najlepszym specjalistom do działania tam, gdzie człowiek ze swoim doświadczeniem, intuicją, empatią i wiedzą wciąż jest niezastąpiony.

Niewątpliwie będą powstawać nowe role, a miejsca pracy dalej się zmieniać, ale ciągłe uczenie się i dostosowanie do postępu technologicznego pozostanie największym priorytetem w tym procesie. AI nie zastąpi jednak doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów, natomiast pracownicy, którzy potrafią umiejętnie korzystać ze sztucznej inteligencji, na pewno zastąpią tych, którzy tego nie robią.

Wojna w Ukrainie a rynek pracy w Polsce

Zakres zadań realizowanych przez zespoły HR uległ zmianie wraz z wybuchem wojny w Ukrainie. Organizacje, które miały struktury w Ukrainie i Rosji, podjęły decyzję o relokowaniu swoich pracowników i tym samym wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów mobility. Działy personalne w branżach, w których obywatele Ukrainy stanowili znaczący odsetek członków zespołów, musiały zapewnić ciągłość pracy. Działy HR koordynowały także akcje pomocy dla pracowników oraz organizowały dodatkowe wsparcie psychologiczne dla pracowników z Ukrainy.

Rynek pracy dostosował się do nowej sytuacji geopolitycznej szybciej i skuteczniej niż w przypadku pandemii. Jednakże na horyzoncie pojawiło się nowe wyzwanie. Odbudowa Ukrainy wymagać będzie inwestycji zagranicznych firm, które będą poszukiwały pracowników. W tym procesie mogą z pewnością pomóc agencje rekrutacyjne.

Nowe przepisy, nowe wyzwania

Na początku kwietnia tego roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące home office. Nowelizacja przewiduje pracę zdalną w pełnym wymiarze i hybrydową w zależności od potrzeb pracownika oraz pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą złożyć wniosek o zgodę na pracę w domu, wskazując zakres czasowy i miejsce wykonywania pracy. Pracownik musi także podpisać zasady bezpieczeństwa i potwierdzić, że w jego lub jej miejscu pracy są odpowiednie warunki (np. gaśnica, wygodne biurko). Bezpieczeństwo pracownika wciąż jest odpowiedzialnością pracodawcy. Firmy są również zobowiązane do pokrycia części kosztów związanych z dostępem do internetu, energią elektryczną itp. To może oznaczać dodatkowe wyzwanie organizacyjne dla pracodawców oraz działów HR, które mają obowiązek wprowadzenia procesów składania wniosków oraz podpisywania i obsługi umów o pracę zdalną. Branża HR powinna również dbać o poprawne przestrzeganie nowych przepisów.

Kto pierwszy, ten lepszy

W HR procesy przebiegają zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Nie dotyczy to wyłącznie rywalizacji o talenty. Od tego, jak szybko pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi zmierzą się z najważniejszymi wyzwaniami w branży i zaadaptują najnowsze rozwiązania, będą zależały przyszłe wzrosty w ich organizacjach. Jestem pewien, że podobnie jak miało to miejsce w czasach pandemii, szybko dostosują się do nowej rzeczywistości i wzniosą swoją pracę na jeszcze wyższy poziom.

Autor: Michał Starościak, Partner at Page Executive Poland & the Baltics

Author

  • Page Executive

    Page Executive is the executive search brand of the London Stock Exchange-listed PageGroup and provides a range of search, selection and talent management solutions for organisations on a permanent and interim basis. Our team is composed on 290 partners, consultants and researchers in 39 offices across the globe. We changed the lives of more than 2,000 executives by placing them into roles worldwide in 2023.