Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Towarzystwu Finansowemu Silesia (TF Silesia) w związku z zawarciem ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedwstępnej umowy sprzedaży pakietu (38%) posiadanych przez TF Silesia akcji w notowanej na GPW w Warszawie spółce Torpol, wykonawcy infrastruktury kolejowej.

Przedwstępna umowa została zawarta 24 stycznia 2023 r., natomiast finalna umowa zostanie podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych i regulacyjnych.

CPK jest spółką Skarbu Państwa powołaną do realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę w Polsce nowego lotniska centralnego oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury technicznej.

Torpol jest spółką publiczną notowaną na GPW w Warszawie, która zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej, dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partner Rafał Kamiński, partner lokalny Monika Dużyńska oraz associate Damian Lubocki.

Author