Główne europejskie indeksy kończą pierwsze półrocze 2023 r. na wyraźnym plusie, natomiast nastroje wokół europejskiego rynku IPO wciąż są słabe – niepewność związana z sytuacją makroekonomiczną i kierunkiem rozwoju europejskich rynków opóźniają oczekiwane ożywienie aktywności IPO. W Warszawie kolejny kwartał bez debiutu na rynku głównym, wynika z najnowszego raportu “IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła 3,8 mld euro – to spadek aż o 27% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (5,2 mld euro). Drugi kwartał 2023 r. nie przyniósł lepszych nastrojów, a rynki IPO w Europie były w dużej mierze zamknięte. Aktywność na rynku pierwotnym pozostała ograniczona poprzez utrzymujące się na wysokich poziomach stopy procentowe, uporczywą inflację i obawy dotyczące wycen. Ograniczony apetyt na IPO był szczególnie widoczny na rynkach w Stanach Zjednoczonych i Europie, wskutek czego Chiny kontynentalne zdominowały rynek debiutów giełdowych w II kwartale 2023 r., odpowiadając za prawie 50% globalnej wartości środków pozyskanych w drodze IPO.

Podsumowanie I półrocza 2023 r. na GPW w Warszawie

W pierwszym półroczu 2023 roku na giełdzie w Warszawie było 6 IPO, wobec 9 IPO w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie tegoroczne i zeszłoroczne debiuty miały miejsce na alternatywnym rynku NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła jedynie 14,7 mln zł (3,2 mln euro), co oznacza spadek o 46,2% w porównaniu do 2021 r., podczas którego w pierwszym kwartale łączna wartość IPO wynosiła 27,3 mln zł (6,9 mln euro).

Spośród 6 IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą pod względem wartości ofertę przeprowadziła spółka z branży gier VRFabric z IPO o wartości 6,1 mln zł (1,3 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółce z sektora logistyki Robs Group Logistic (oferta o wartości 3,0 mln zł) oraz FrozenWay – spółce prowadzącej studio deweloperskie i wydającej gry (oferta o wartości 2,7 mln PLN).

Od początku roku 2023 indeksy WIG i WIG20 urosły odpowiednio 17% i 15%, przy czym w zasadzie całość wzrostu jest zasługą poprawy nastrojów w drugim kwartale właśnie (WIG i WIG20 w II kw. wzrosły odpowiednio 15% i 17%) – i to przy wciąż wysokiej inflacji i niezmienionym poziomie stóp procentowych.

“Po dość jałowym pierwszym kwartale zainteresowanie akcjami z rodzimego parkietu wzrosło i weszliśmy z powrotem w trend wzrostowy, zostawiając bessę z 2022 roku w tyle. Pierwszą spółką, która odważyła się na przeprowadzenie IPO była Dr. Irena Eris, która po ponad roku od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu powróciła do procesu, żeby w drugiej połowie lipca zadebiutować na GPW. Tuż przed publikacją informacji o cenie i liczbie oferowanych akcji, spółka poinformowała, że IPO zostaje odwołane z powodu braku konsensusu przy ustalaniu ceny oferowanych akcji. Sama względna poprawa nastrojów na rynku nie wystarcza – wydaje się, że poza nimi wciąż kluczową rolę przy następnym IPO będą odgrywały nie tylko solidne fundamenty i perspektywy, ale i oczekiwania konkretnych inwestorów i ich ostrożne podejście, które łącznie będą uzasadniać wycenę biznesu. Pozostaje nam więc wciąż poczekać na kolejną próbę debiutu na rynku głównym GPW– mówi Kamil Wardzyński, wicedyrektor PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I połowie 2023 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszej połowie 2023 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 3,8 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 27%. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. miało miejsce jedynie 45 debiutów (wobec 66 w I połowie 2022 r.).

W pierwszym półroczu 2023 r. największym rynkiem pod względem wartości IPO okazała się Borsa Istanbul z łączną wartością przeprowadzonych ofert (21 IPO) na poziomie 1,22 mld euro. Na drugim miejscu uplasowała się giełda Borsa Italiana (9 IPO o łącznej wartości 1,15 mld euro), a na trzecim –  London Stock Exchange (7 IPO o łącznej wartości ofert 0,66 mld euro).

Największym IPO w Europie w drugim kwartale 2023 r. była oferta spółki Lottomatica Group (600 mln euro) przeprowadzona na Borsa Italiana. Na pozostałych miejscach uplasowały się Admiral Acquisition (oferta o wartości 507 mln euro, debiut na London Stock Exchange) oraz CW Enerji (debiut na Borsa Istanbul z ofertą o wartości 152 mln euro).

„Choć aktywność w zakresie IPO w pierwszym półroczu 2023 r. pozostawała daleka od oczekiwań, ożywienie przyniósł początek lipca, kiedy odnotowano kilka znaczących transakcji. Region Europy Środkowo-Wschodniej wraca na globalną mapę IPO za sprawą debiutu Hidroelectrica w Bukareszcie, który jest jak do tej pory największą ofertą pierwotną w Europie w 2023 r. (ponad 1.8 mld euro). Transakcja ta, wraz z innymi ofertami, m.in. ThyssenKrupp Nucera (Frankfurt) czy CAB Payments (Londyn) budują ostrożny optymizm na druga połowę 2023 r., mimo to oznak ewentualnego znaczącego ożywienia należy spodziewać się raczej w pierwszych kwartałach 2024 r.”  – mówi Bartosz Margol, partner PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych.

Aktywność na europejskim rynku IPO w I kw. od 2019* r.

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017*

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2022.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Author

  • PwC

    W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.