Ostatnie głośne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące problematyki tzw. umów “frankowych” mogą mieć istotny wpływ na polskie instytucje finansowe.

Dlatego nasi eksperci Andrzej Pałys, Tomasz Leśko, Jakub Jach i Piotr Szymański przeanalizowali obydwa orzeczenia i podpowiadają, że dzięki właściwej interpretacji prawa i efektywnemu podejściu procesowemu sektor bankowy może optymalnie zarządzać ewentualnymi roszczeniami. A te, przy odpowiednim podejściu mogą być skutecznie dochodzone, co ograniczy potencjalne straty.

Więcej informacji oraz szczegółowe komentarze dotyczące wyroków TSUE znajdziesz tu
https://www.kochanski.pl/orzeczenia-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-c-520-21-i-c-287-22/
oraz
https://www.kochanski.pl/pytania-i-odpowiedzi-po-wyroku-tsue-c-520-21-z-15-czerwca-2023-roku/

Author