Tereza Jelínková koordynatorką prac dedykowanych zespołów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej


Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield rozbudowuje ofertę usług w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG[1]. W celu zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne budowy, eksploatacji i rozbiórki budynków, Cushman & Wakefield zapewnia klientom kompleksowy pakiet usług umożliwiających prowadzenie działalności na rynku nieruchomości zgodnie z wymogami, trendami i regulacjami w zakresie zrównoważonego rozwoju. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej prace zespołów ds. zrównoważonego rozwoju w Cushman & Wakefield będzie koordynowała Tereza Jelínková.

Dla Cushman & Wakefield kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG są jednym z priorytetów. Firma niedawno poinformowała o przyjęciu ambitnych celów opartych o wiedzę naukową i zatwierdzonych przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi): redukcja emisji gazów cieplarnianych związanych z prowadzeniem biur i działalności operacyjnej, w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019 oraz zaangażowanie swoich kluczowych klientów, należących do grona największych w świecie właścicieli i najemców nieruchomości, które odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych w zarządzanych przez nią obiektach (zakres 3), w wyznaczenie własnych celów do osiągnięcia do roku 2025. Ponadto, przystępując do kampanii Business Ambition for 1.5ºC, Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości (zakresach 1, 2 i 3) do 2050 r.

Budynki odpowiadają za znaczną część światowej emisji dwutlenku węgla, dlatego zdajemy sobie sprawę, że Cushman & Wakefield odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu zrównoważonej przyszłości w branży nieruchomości. W związku z tym skupimy nasze wysiłki na ograniczaniu emisji związanej z naszą własną działalnością operacyjną (emisji bezpośrednich oraz wynikających z produkcji kupowanej przez firmę energii cieplnej i elektrycznej), a także emisji przez obiekty, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów, właścicieli i najemców nieruchomości. Zapewnimy im wsparcie przy wyznaczeniu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju i – co najważniejsze – pomoc w ich osiągnięciu – mówi Jonathan Hallett, Dyrektor Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią.

Zmniejszenie wpływu nieruchomości na środowisko naturalne

Cushman & Wakefield rozbudowuje swoją dotychczasową ofertę usług w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zapewniając klientom kompleksowe doradztwo. Właściciele i najemcy nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe i indywidualne rekomendacje dotyczące możliwości zmniejszenia wpływu swoich budynków na środowisko naturalne oraz pomoc w ich wdrażaniu. Korzyści, na jakie mogą liczyć, wynikają nie tylko z mniejszych obciążeń generowanych przez nieruchomości, lecz także z ich większej efektywności operacyjnej, przystosowania do przyszłych wyzwań i wymogów regulacyjnych, a także utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Oferta usług firmy Cushman & Wakefield w obszarze ESG dotyczy takich aspektów jak:

 • Opracowanie strategii i doradztwo w zakresie ESG
 • Wsparcie w osiąganiu zeroemisyjności / celów inicjatywy Science Based Target (SBTi)
 • Analiza ryzyka klimatycznego i gotowość na skutki zmian klimatycznych
 • Analizy due diligence w zakresie ESG
 • Strategia w obszarze ESG dotycząca aktywów
 • Rozporządzenie SFDR / taksonomia UE
 • Zielone finansowanie
 • Doradztwo w procesie zbywania inwestycji
 • Benchmark GRESB (Global Real Estate Sustainability Reporting Benchmark)
 • Artykuł 8
 • Standardy raportowania corocznego (GRI / EPRA / SASB)
 • Certyfikacja budynków w systemach BREEAM, LEED, DGNB, BREEAM In-Use / LEED O+M, WELL, WELL H&S
 • Usługi doradztwa technicznego:

– Audyty energetyczne / ESG / zeroemisyjności
– CRREM
– Zrównoważony rozwój i modernizacje
– Optymalizacja systemu zarządzania budynkiem (BMS)
– Odnawialne źródła energii i technologie niskoemisyjne – wykonalność i wdrożenie
– Dekarbonizacja aktywów
– Analiza cyklu życia / analiza cyklu życia całego budynku
– Modelowanie energetyczne
– Inteligentne budownictwo, technologie niskoemisyjne i oparte na odnawialnych źródłach energi

Tereza Jelínková koordynatorką prac zespołów ds. zrównoważonego rozwoju w Cushman & Wakefield

Prace zespołów ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Cushman & Wakefield w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie koordynowała Tereza Jelínková, Associate w czeskim biurze Cushman & Wakefield. Dotychczas pełniła funkcję w dziale Project Development Services, w którym obecnie odpowiada za zespół zarządzania projektami zajmujący się projektami dotyczącymi poszczególnych aktywów i zrównoważonym rozwojem.

Tereza ma ponad 8-letnie doświadczenie w branży nieruchomości oraz tytuł Asesora BREEAM In-Use. W czeskim biurze Cushman & Wakefield stworzyła linię usług w obszarze zrównoważonego rozwoju, która zapewnia klientom certyfikację budynków i doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto współkieruje lokalną ESG Focus Group, która organizuje własne działania firmy związane z ESG.

Tereza posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami design & build oraz ich realizacji. W ramach usług związanych z wykończeniem obiektów „pod klucz” na rzecz wynajmujących i najemców, jej zespół blisko współpracuje z innymi działami firmy, takimi jak działy zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w wynajmie i obsługi transakcji na rynkach kapitałowych.

Tereza jest również członkiem Komitetu Operacyjnego ds. Zrównoważonego Rozwoju Cushman & Wakefield EMEA, który odpowiada za rozwój usług w zakresie zrównoważonego rozwoju, udostępnianie najlepszych praktyk, wiedzy i ujednolicanie usług dla klientów w całym regionie.

[1] ESG – Environmental, Social and Corporate Governance (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny)