Bilfinger Tebodin zarządza budową Centrum Badawczo-Rozwojowego Intel Technology Poland IGK6 w Gdańsku. W marcu 2023 roku otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie i zakończyło to ważny okres w historii projektu.

Intel jest jedną z wiodących firm technologicznych i międzynarodowych. Budowa nowego centrum rozpoczęła się w grudniu 2020 roku. Projekt ma na celu zbudowanie najbardziej innowacyjnego i inteligentnego budynku badawczo-rozwojowego, aby umożliwić Intelowi postęp w obszarach związanych z rozwojem technologii, zwiększających wydajność infrastruktury centrum danych oraz poszerzających możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji.

Bilfinger Tebodin działał jako inżynier właściciela całego projektu i wspierał firmę Intel w całym procesie w zakresie usług technicznych, organizacyjnych i zarządzania. Na obecnym etapie prac, posiadając pozwolenie na użytkowanie, Bilfinger Tebodin może rozpocząć końcową część odbiorczą i przygotowanie budynku do przekazania od wykonawcy do klienta” – mówi Piotr Kolmetz, Business Development Manager w Bilfinger Tebodin w Polsce. Planowany czas ukończenia nowego centrum Intel to czerwiec 2023 roku.

Bilfinger Tebodin jest profesjonalnym partnerem EPCM, utrzymującym i ulepszającym istniejące budynki, a także zapewniającym możliwości i wiedzę specjalistyczną do projektowania nowych inwestycji i centrów z obszarów technologii elektronicznych. Osiągnięcie tej fazy projektu dla tak wymagającego klienta pokazuje to najlepiej”, dodaje Kamilia Konopko, Project Manager w Bilfinger Tebodin.

Zajmując się zarządzaniem i nadzorem technicznym nad nowym centrum Intel, Bilfinger Tebodin przestrzegał standardów usług inżynierskich FIDIC. Są to międzynarodowe standardy umów o wykonanie robót budowlanych stosowane przez profesjonalistów.

Otrzymanie LEED PLATINUM
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to program certyfikacji „zielonych budynków“ stosowany na całym świecie. Projekt Intel uzyskał certyfikat LEED na poziomie Platinum. Przeprowadzenie procesu certyfikacji było jednym z obowiązków kontraktowych Generalnego Wykonawcy. Bilfinger Tebodin nie był bezpośrednio zaangażowany w tę działalność. Monitorowaliśmy proces certyfikacji i wspieraliśmy klienta.

Według Kamilii Konopko – “Bilfinger Tebodin jest zaangażowany w ochronę środowiska i świadczenie wysokiego poziomu usług, więc możliwość zarządzania projektem, który jest certyfikowany tak wysoko, jest wielkim przywilejem.”

Projekt high-tech
Powstanie nowy obiekt zapewniający odpowiednie warunki pracy dla specjalistów oraz pełne wyposażenie z badawczą infrastrukturą informatyczną, która zapewni możliwość prowadzenia zaawansowanych prac w zakresie innowacji technicznych o światowym znaczeniu i najwyższej światowej konkurencyjności. W wyniku prac prowadzonych w nowym centrum powstaną przełomowe, prototypowe innowacje o światowym znaczeniu, które zostaną wdrożone w rozwiązaniach oferowanych na rynku globalnym przez podmioty z Grupy Intel.

Author