Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała HB Reavis, międzynarodowej firmie specjalizującej się w tworzeniu przestrzeni pracy, w związku ze wspólnym przedsięwzięciem oraz nabyciem 50% udziałów w kapitale zakładowym Port Praski City II sp. z o.o. i Port Praski Medical Center sp. z o.o. od Grupy Polsat Plus i jej podmiotów powiązanych.

Port Praski to unikalna lokalizacja na tle Polski i Europy posiadająca 38 ha inwestycyjnych i 800 tys. mkw zabudowy w centrum Warszawy.

Realizacja projektu wymaga spełnienia warunków wskazanych w umowach oraz uzyskania pozwoleń na budowę.

W skład zespołu prawników biura Clifford Chance w Warszawie, którego pracę nadzorował Daniel Kopania (Partner, Departamentem Nieruchomości i Budownictwa) weszli Krzysztof Hajdamowicz (Counsel, Departament Korporacyjny), Katarzyna Kuchta (Associate, Departament Korporacyjny), Marta Szczecińska (Senior Associate, Prawo Antymonopolowe), Katarzyna Pączek (Senior Associate, Nieruchomości i Budownictwa) oraz Oliwia Hutnik (Associate, Nieruchomości i Budownictwa).

Author