MAZARS, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, opublikowała badanie dotyczące funduszy private equity (PE) w Europie, koncentrując się na Europie Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej ( C E E ) . Pozyskiwanie danych odbywało się metodą ilościową za pomocą kwestionariuszy online, oraz jakościową w formie wywiadów. W badaniu online uczestniczyło 141 funduszy P E , z czego 20 z regionu C E E , natomiast wywiady zostały przeprowadzone z 43 podmiotami z Europy, z czego 10 z regionu C E E .

Badanie analizuje w jaki sposób fundusze private equity mają wpływ na wyniki swoich inwestycji (niezależnie od mierników sukcesu, takich jak np. mnożnik E B I T D A , wewnętrzna stopa zwrotu I R R . . . ) , a także obejmuje porównanie między Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią.

Na poziomie ogólnoeuropejskim 25% funduszy P E w dalszym ciągu uważa, że ich wyniki inwestycyjne mogą ulec poprawie, przy czym satysfakcja większości i aktywnych P E w porównaniu z akcjonariuszami mniejszościowymi wzrosła o 10%.

Podczas gdy większość P E uważa nadzór operacyjny z a główny czynnik poprawy poziomu wydajności inwestycji, trzy typy P E , w podziale na zaangażowanie w działalność operacyjną, przodują: firmy tradycyjne, firmy zaangażowane pośrednio oraz firmy, które są zaangażowane bezpośrednio.

Region C E E staje się coraz bardziej atrakcyjny, z rosnącym potencjałem dla funduszy P E , wzorem Europy Zachodniej.

 • Średnia liczba podmiotów będących w posiadaniu funduszy P E jest nieco niższa w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu do Europy Zachodniej.
 • Wzrost wartości kapitału i wykup kredytowany typu L B O stanowią 8 2 % rodzajów inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej (w porównaniu z 6 4 % w Europie Zachodniej).
 • Patrząc na przyczyny słabych wyników spółek portfelowych, można zauważyć, że są one mniej więcej takie same w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej, biorąc pod uwagę ewolucję rynku, złożoność operacji i konkurencję.
 • Czynnik ludzki wydaje się bardziej wrażliwy w Europie Środkowo-Wschodniej w kwestii poprawy wyników inwestycji, przy wyraźniejszej potrzebie przeprowadzenia dodatkowej lub
  ukierunkowanej analizy due diligence H R i operacyjnej.
 • Średni I R R przy wyjściu z inwestycji jest generalnie wyższy w Europie Zachodniej niż w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Więcej firm z Europy Zachodniej uważa, że E B I T D A przy wyjściu jest powyżej ich oczekiwań po 5-7 latach i po 7 latach.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz bezpłatny ogólnoeuropejski kwestionariusz P E z ujęciem perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzony przy wsparciu Arx Corporate Finance i instytutu badawczego C S A 0 J a k Private Equity wpływa na wyniki swojego portfela w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej?

Kwestionariusz można pobrać pod adresem: link do publikacj

Author

 • Mazars

  Mazars jest międzynarodową zintegrowaną firmą specjalizującą się w audycie, księgowości, doradztwie, usługach podatkowych i prawnych*. Działając w ponad 100 krajach i terytoriach zależnych na całym świecie, korzystamy z doświadczenia ponad 50.000 specjalistów – w tym 30 000 w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars i 17 000 za pośrednictwem Mazars North America Alliance - pomagając różnej wielkości przedsiębiorstwom na każdym etapie ich rozwoju. *tam, gdzie przewidują to przepisy krajowe.